Acţionarii furnizorului de soluții software Life is Hard Cluj au aprobat emiterea de către societate de obligaţiuni corporative convertibile, negarantate, cu opţiune de răscumpărare anticipată, în valoare totală de 1,5 milioane de euro, care vor fi listate ulterior pe piaţa secundară a Bursei de Valori Bucureşti.

Obligaţiunile vor fi emise în RON, urmând a avea o scadenţă de 4 ani (16 trimestre) de la data emisiunii, cu o rată anuală a dobânzii de maximum 8%/an, plătibilă trimestrial. Acestea vor fi oferite iniţial spre subscriere acţionarilor înregistraţi la Data de înregistrare stabilită de AGEA, conform dreptului de preferinţă al acestora prevăzut de art. 216 1 din Legea 31/1990.

Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă va fi stabilită prin prospectul de emisiune. Obligaţiunile rămase nesubscrise de către acţionarii  societăţii vor face obiectul unui plasament privat sau ofertă publică adresată investitorilor interesaţi.

Dreptul de conversie va putea fi exercitat în trimestrul 11 calculat de la data emiterii obligaţiunilor, în condiţiile stabilite prin prospectul de emisiune, preţul de conversie urmând a fi egal cu media ponderată a preţului acţiunilor din cadrul tranzacţiilor efectuate pe piaţa AeRO a BVB, pe care sunt tranzacţionate acţiunile societăţii, din ultimul an anterior conversiei la care se va aplica o reducere de maxim 15%.

Obligaţiunile vor putea fi convertite în acţiuni în limita unui plafon de maxim 15% din capitalul social al societăţii de la data conversiei. Societatea îşi va putea exercita dreptul de răscumpărare în trimestrul 13 calculat de la data emiterii obligaţiunilor, în condiţiile stabilite prin prospectul de emisiune.