În Monitorul Oficial 1138 și 1139 din 15 decembrie 2023 au fost publicate OUG nr. 116/2023 privind unele măsuri pentru implementarea unor proiecte de digitalizare, respectiv OUG nr. 115/2023 privind unele măsuri bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Aceste măsuri sunt analizate pe larg în cel mai recent buletin informativ realizat de specialiștii NNDKP.

Conform OUG 116/2023, începând cu 2024, vor fi implementate și dezvoltate anumite sisteme informatice de interes strategic național (SIISN), cu scopul de a îmbunătăți capacitatea operativă a administrației fiscale în prevenirea și combaterea fenomenelor de neconformare fiscală, printre acestea numărându-se: RO e-Factura; RO e-Transport; RO e-Sigiliu; RO e-SAF-T; RO e-Case; RO e-TVA. SIISN sunt necesare la prevenirea, reducerea și combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor fiscale, în scopul (i) de a identifica profile de risc specifice contribuabililor persoane fizice și juridice și (ii) de a identifica neconcordanțe și/sau inconsistențe între datele și informațiile furnizate de SIISN și cele din sistemul de declarare/evidență contabilă și fiscală.

OUG 115/2023 se referă la măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.  Prevederile actului au implicații mai largi și se aplică în ce privește deductibilitatea cheltuielilor, provizioane și amortizare, pierderi fiscale, deductibilitatea costului excedentar, impozitul pe venituri în cazul microîntreprinderilor, dar și veniturile din salarii și cele asimilate salariilor, veniturilor din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, TVA și accize.

Puteți citi o analiză detaliată a principalelor măsuri propuse de cele două ordonanțe în buletinul informativ realizat de specialiștii NNDKP.