Information Security Automation Manager (ISAM) este o platformă software inovativă dezvoltată de Safetech Innovations în cadrul proiectului “SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII INFORMAȚIEI ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAȚII”, proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, care oferă numeroase beneficii și care are ca scop creșterea rezilienței și reducerea vulnerabilității sistemelor informatice deținute de companii.

Potrivit lui Victor GÂNSAC, Director General Safetech Innovations, ISAM poate să eficientizeze activitățile derulate în cadrul unei structuri de tip SOC-Security Operations Center (o unitate centralizată care gestionează aspectele de securitate la nivel organizațional și tehnic).

Soluția  contribuie la  creșterea   securității informației, atât pentru STI CERT (Safetech Computer Emergency Response Team – Echipa Safetech de Răspuns la Incidente Informatice Critice), cât și pentru echipele similare din instituții publice sau companii private din diferite sectoare de activitate cum ar fi: domeniul bancar, energie, sănătate/medicamente, tehnologia informației și comunicației,echipamente medicale, petrol și gaze, cercetare, educație, autovehicule și cu precădere din sectorul  serviciilor de securitate cibernetică.

În prezentarea susținută în cadrul primei ediții a Conferinței Naționale ”Securitatea Informației în Era Digitală”, organizate de Oameni și Companii in cadrul programului de marketing si comunicare profesionala Global IT Manager, Gânsac a explicat că platforma dezvoltată conduce la creșterea integrării pe verticală a soluțiilor TIC în economia românească, pentru că poate fi utilizată și de alte organizații pentru activități similare de securitate a informației, dar și în alte industrii, ca o aplicație de tip GRC (Guvernanță-Risc-Conformitate), asigurând o aplicabilitate pentru multiple sectoare economice.

Prin activitățile de automatizare și control pe care le oferă, platforma creează valoare adăugată maximă, în domeniul infrastructurilor și serviciilor, contribuind direct la protecția sistemelor de control industrial și la securitatea informatică a infrastrucurilor și serviciilor critice.

La capitolul ”beneficii”, Gânsac a vorbit despre agregarea de date din produse diferite de securitate informatică, eficientizarea activităților din structura SOC, printr-o mai bună organizare și automatizare, generare automatizată a rapoartelor de securitate în timp cvasi-real, suport în luarea deciziilor, valorificarea investiției anterioare în sistemele de securitate existente și onformitate cu standarde și reglementări internaționale obligatorii (GDPR, NIS).

Programul de marketing și comunicare profesională Global IT Manager se derulează în cadrul unei comunități formate din specialiști IT cu diverse specializări. Programul a fost lansat în anul 2014. Oameni și Companii este o organizație specializată în soluții de marketing și acces în comunități business, profesionale și premium-consumer.

 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro