Grupul de inițiativă în politici publice VERTIK pentru Viitor (“VERTIK”) invită părțile interesate să participe în calitate de martori în cadrul audierii publice ”Vaccin pentru virusul inegalității de gen din data de 22 noiembrie 2021, desfășurată în format hibrid. Evenimentul face parte din procesul de redactare a unei propuneri de politică publică alternativă în aria egalității de gen și încurajării participării economice a femeilor demarat în acest an.

Cele 3 opțiuni de intervenție propuse de VERTIK sunt:

  1. Politica actuală – fără intervenție – Menținerea politicii publice actuale în domeniul egalității de gen, șanse și tratament între femei și bărbați și a bugetării neutre a programelor bugetare și de finanțare;
  2. Intervenție soft– campanii de informare, elaborare de ghiduri, recomandări și autoreglementare;
  3. Intervenție hard– statistici dezagregate pe sexe și introducerea bugetării de gen în programele bugetare și în cele de finanțare.

Continuarea politicilor actuale în domeniul egalității de gen, șanse și tratament egal între femei și bărbați fără niciun fel de modificare a abordării strategice și a măsurilor operaționale, ar susține un ritm lent și redus de recuperare a diferențelor și decalajelor de gen înregistrate în România față de media de la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene.

Participarea la eveniment se va face cu respectarea Procedurii de Audiere Publică, elaborată de Academia de Advocacy. Astfel, depozițiile pot fi depuse online până pe 5 noiembrie 2021 prin intermediul www.vertik.ro și se pot susține în cadrul evenimentului.

Daniela Șerban, președintă VERTIK, consideră că: ,,scopul propunerii de politică publică este acela de a identifica un set de măsuri clare prin care putem aborda serios, proactiv și preventiv, o temă sensibilă cum este cea a egalității de șanse.’’

VERTIK susține prioritizarea măsurilor de acțiune în ariile de politică publică unde se înregistrează cele mai mari decalaje dintre femei și bărbați, și anume:

  • creșterea ratei de ocupare a femeilor pe piața muncii;
  • plată egală pentru muncă egală sau pentru muncă de valoare egală între femei şi bărbaţi;
  • accesul la finanțare și capital a companiilor nou înființate sau de creștere ale femeilor antreprenor;
  • promovarea femeilor în poziții de decizie în politică, management și administrație în sectorul public și privat;

Urmărirea unor indicatori statistici SMART privind diferențele de gen, implementarea lor în politicile publice și programele de finanțare, în domenii cheie, ar permite înjumătățirea rapidă a decalajelor dintre femei și bărbați și implicit participarea femeilor la actul decizional.