Parteneriatul dintre Ambasada SUA în România şi Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC) a primit premiul pentru Outstanding Cyber Security Partnership, în cadrul galei Cyber Outstanding Security Performance Awards (Cyber OSPAs 2022), organizată în Londra.
Premiile Cyber OSPAs, bazate pe schema internaţională de premii pentru performanţa de securitate cibernetică, recunosc şi recompensează companiile, echipele, persoanele, produsele şi iniţiativele din sectorul securităţii cibernetice. Criteriile pentru aceste premii se bazează pe cercetări ample asupra factorilor cheie care contribuie la/şi caracterizează performanţa remarcabilă.
„Parteneriatul dintre Ambasada SUA în România şi Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei (ARASEC) a început ca o iniţiativă de consolidare a educaţiei în domeniul securităţii cibernetice. Acest parteneriat a reunit agenţii de aplicare a legii, instituţii publice, companii internaţionale private, universităţi şi ONG-uri, toate lucrând împreună pentru a organiza evenimente şi activităţi de formare pentru creşterea culturii securităţii cibernetice şi a gradului de conştientizare privind riscurile din mediul online. Acest parteneriat se concentrează pe asigurarea unei dezvoltări echitabile şi durabile în domeniul educaţiei printr-un nivel crescut de schimb de cunoştinţe şi lecţii învăţate, dezvoltarea unui cadru rezilient de conştientizare la nivel internaţional şi consolidarea cooperării internaţionale între instituţiile publice, companiile private şi universităţi în domeniul securităţii cibernetice”, se menţionează într-un comunicat al ARASEC.
Potrivit sursei citate, parteneriatul are o componentă importantă în activităţile de educaţie şi formare. Au fost dezvoltate diverse activităţi de formare online pentru a creşte gradul de conştientizare a securităţii cibernetice şi a îmbunătăţi abilităţile autorităţilor de justiţie şi ale sectorului privat în combaterea criminalităţii cibernetice.
Subiectele cursurilor au implicat investigaţii în mediul online cu instrumente de tip OSINT, analiza ameninţărilor cibernetice şi a programelor malware, investigarea plăţilor cu criptomonede, spălarea banilor online şi analiza dovezilor digitale. Agenţii de aplicare a legii, instituţii publice, companii private şi universităţi s-au alăturat acestei iniţiative şi au ajutat prin promovarea activităţilor de formare şi prin trimiterea de experţi pentru a prezenta metode, instrumente şi studii de caz relevante pentru participanţi.
Activităţile desfăşurate au pus accentul pe promovarea şi diseminarea cercetării în domeniul securităţii cibernetice. A fost promovată Conferinţa Internaţională de Securitate Cibernetică şi Criminalitate Cibernetică (IC3), o conferinţă ştiinţifică organizată de Asociaţia Română pentru Asigurarea Securităţii Informaţiei, cu scopul de a încuraja schimbul de idei despre evoluţia spaţiului cibernetic, provocările de securitate a informaţiilor şi noile faţete ale fenomenului criminalităţii cibernetice. Studenţi, cercetători, profesori şi experţi din instituţii publice şi companii private au ales acest cadru pentru a-şi prezenta cercetările în domeniul securităţii cibernetice.
De asemenea, pentru creşterea nivelului de conştientizare, a culturii securităţii cibernetice şi împărtăşirea celor mai bune practici în combaterea criminalităţii cibernetice, în cadrul acestui parteneriat a fost organizată conferinţa internaţională CyberCon Romania. Experţi din agenţiile Uniunii Europene şi din Statele Unite, instituţii publice, companii private şi universităţi, au avut ocazia să împărtăşească cunoştinţe, perspective şi să evidenţieze sinergiile dintre diferitele domenii de expertiză: dezvoltarea apărării şi a rezilienţei cibernetice, cooperarea internaţională pentru combaterea criminalităţii cibernetice, promovarea cercetării şi dezvoltării în domeniul securităţii cibernetice. AGERPRES