Transformarea digitală: între oportunitate şi risc

Conceptul de bază din spatele transformării digitale este schimbarea activităţilor şi proceselor utilizate de companii astfel încât să beneficieze pe deplin de oportunităţile aduse de noile tehnologii digitale. Transformarea digitală este departe de a fi un concept nou, acesta fiind dezbătut încă de la începutul Internetului, iar mai recent în ultimii ani căpătând noi forţe. Companii din toate domeniile trec printr-un proces de transformare digitală nemaiîntâlnit până acum.

În spatele acestei revoluţii digitale se află şi legislaţia cu privire la protecţia datelor personale, aflată într-o continuă metamorfoză, în special odată cu adoptarea noului regulament al Uniunii Europene, Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR). Regulamentul va avea un impact asupra tuturor organizaţiilor care colectează şi procesează date cu caracter personal ale cetăţenilor Uniunii Europene.

Până în data de 25 mai 2018, când aceasta va fi transpusă în legislaţia tuturor statelor membre, organizaţiile din întreaga lume care intră sub incidenţa legi sunt obligate să se asigure că procesele de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal sunt în conformitate cu GDPR.

 

Noi oportunităţi

Faptul că transformarea digitală reprezintă o schimbare importantă în modul de operare a organizaţiilor, face din aceasta o reală oportunitate pentru companiile dezvoltatoare de soluţii de transformare digitală, venind în ajutorul organizaţiilor tradiţionale.

Deşi transformarea digitală e văzută uneori ca o durere de cap pentru firmele tradiţionale, ea aduce acestora oportunităţi de dezvoltare imense, constituind un important avantaj competitiv. Investirea în digitalizare le oferă organizaţiilor acces la noi pieţe, creşterea calităţii interacţiunilor cu clienţii şi eficacitate operaţională.

 

Noi riscuri

Conform unui raport al Harvard Business Review, 80% din liderii de afaceri cred că industria va fi afectată pozitiv de transformarea digitală, dar mai puţin de jumătate au o strategie bine pusă la punct în acest scop. Prin urmare, vor întâmpina o creştere a riscurilor operaţionale datorate nepregătirii pentru schimbare.

Prin migrarea proceselor şi datelor companiilor spre digital, va apărea fenomenul de transformare a riscurilor informaţionale în riscuri de afaceri. Transformarea digitală şi securitatea cibernetică sunt interconectate, ceea ce înseamnă că organizaţiile trebuie să îşi schimbe modul de adresare a securităţii datelor.

Atunci când organizaţiile cochetează cu transformarea digitală, ele trebuie să se restructureze astfel încât securitatea datelor să fie responsabilă de securitatea tuturor aspectelor, de la securitatea dispozitivelor, tehnologiilor, la securitatea afacerii în sine. Cum totul devine interconectat, organizaţiile trebuie să identifice care sisteme, dispozitive şi persoane lucrează împreună.

 

UNLOQ pune bazele transformării digitale

Viteza şi accesibilitatea la informaţie este crucială pentru orice afacere, dar aceşti doi factori trebuie să fie controlaţi îndeaproape şi sigur. Crearea unui mediu informaţional sigur, precum şi o cale de a gestiona într-un mod securizat accesul la date de către personal şi clienţi, este punctul de pornire pentru orice proiect de transformare sau mod de operare. Pe lângă asta, reprezintă o necesitate pentru a fi în conformitate cu reglementările privind siguranţa şi confidenţialitatea datelor.

UNLOQ oferă companiilor un punct de pornire. Având soluţii pentru înregistrarea identităţii, autentificare multi-factor, mai multe moduri de criptare a datelor, gestionarea flexibilă a drepturilor de access şi structuri de date, UNLOQ ajută organizaţiile să îşi unifice şi securizeze informaţiile stocate în prezent în silozuri de date, păstrând în acelaşi timp o experienţă de utilizare intuitivă. Respectarea drepturilor utilizatorilor, precum portabilitatea şi ştergerea datelor, managementul consimţământului şi transparenţa constituie principii de bază în orice decizie de produs.

Prin traducerea aplicaţiei şi personalizarea pentru interfeţele mobile şi web, precum şi implementare a instanţelor private, UNLOQ adresează preocupările legate de rezidenţa datelor şi oferă o experienţă de utilizare personalizată cap-coadă.

Produsele şi serviciile companiei sunt validate de unele dintre cele mai inovatoare organizaţii, care de multe ori ocupă poziţii de partener strategic sau leadership în managementul identităţilor şi accesului, transport, infrastructură şi organizaţii guvernamentale locale.

Compania face parte din Asociaţia Internaţională a Profesioniştilor în Confidenţialitate (IAPP) şi sunt certificaţi ISO 27001, 9001, 22301. De asemenea, aceasta promovează un model de livrare SaaS (Software-as-a-Service)/PaaS (Product-as-a-Service) prin intermediul instanţelor private în AWS, G-Cloud sau Interoute, cu o continuă monitorizare şi acorduri juridice de servicii de referinţă.

 

S-ar putea spune că data de 25 Mai 2018, când va fi implementat Regulamentul General Privind Protecţia Datelor (GDPR) va intra în vigoare, este una îndepărtată, dar organizaţiile au multe măsuri de luat pentru a putea spune că sunt conforme cu acesta şi că au un sistem de management al datelor securizat.

De fapt, organizaţiile au nevoie de cel puţin un an pentru a-şi contura prezenţa digitală cu scopul de a fi în conformitate cu legislaţia şi a evita amenzi şi penalităţi usturătoare. UNLOQ poate asista companiile ce îşi doresc să înceapă procesul de transformare digitală prin securizarea sistemelor acestora, ajutându-le în realizarea conformității în ceea ce privește capabilitățile de gestionare a identității clienților prin redimensionarea întregii strategii digitale.