Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași va primi finanțare pentru implementarea, pe parcursul a 28 de luni, a unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de cercetare din România. Este vorba de CENEMED – ,,Platformă multidisciplinară de cercetare-dezvoltare medicală în regiunea N-E, cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară: Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI), în cadrul căruia se va dezvolta un centru de cercetare în domeniile: urgențe cardiovasculare și toxicologice, oncologie pelvină, imunologie și genetică, nefropatologie și gastroenterohepatologie.

Miercuri, 8 septembrie, a fost semnat contractul de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Valoarea CENEMED este de peste 13 milioane de euro (valoarea totală este de 66,813,161.60 lei, din care finanțare nerambursabilă 66,669,425.19 lei).

„Este un proiect de cercetare extraordinar, unic în România, axat pe diverse patologii din diverse domenii, de la urgențe cardiovasculare, până la abord oncologic și nefropatologie, cu scopul de a cerceta metodele diagnostice și mijloacele terapeutice personalizate capabile să crească supraviețuirea și să îmbunătățească calitatea vieții pacienților din regiunea de Nord-Est. Urmărim consolidarea și dezvoltarea infrastructurii de Cercetare Dezvoltare Inovare din UMF Iași, care va opera, prin CENEMED, la cele mai înalte standarde internaționale, având în vedere faptul că realizarea achizițiilor echipamentelor și instrumentelor pentru cercetare presupune achiziționarea de echipamente de ultimă generație. Un exemplu este Sistemul Robotic «da Vinci Xi» de ultimă generație – sistem de prelevare mostre ţesut şi intervenţii de rezecţie tumorală, practic primul robot chirurgical din regiunea de N-E a țării. De asemenea, vor fi create și dotate trei laboratoare de cercetare noi și modernizate alte trei laboratoare de cercetare existente. În plus, vor fi achiziționate 110 echipamente și instrumente medicale ce vor fi utilizate în dezvoltarea a 16 teme de cercetare pentru care există 16 acorduri de parteneriat încheiate cu membrii Clusterului RoHealth, cu membrii Clusterului BioROne și cu membrii Clusterului IMAGOMOL, clustere inovative din care Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» face parte”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

CENEMED în cifre

Valoarea totală a proiectului: 66,813,161.60 lei

Finanțare nerambursabilă: 66,669,425.19 lei

– 3 laboratoare noi

– 3 laboratoare existente vor fi modernizate

– 110 echipamente și instrumente medicale

– 16 teme de cercetare

CENEMED, prin implementarea sa, va permite UMF Iași atingerea unui standard înalt de cercetare medicală în România, cercetare care răspunde priorității „Sănătate” din cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare, prin abordarea următoarelor domenii:

– Diagnostic precoce, tratament personalizat, monitorizare și prognostic în oncologie

– Îmbătrânire sănătoasă, stil de viață și sănătate publică

– Studierea și metode de diagnoză și tratament pentru cele mai răspândite cauze de mortalitate și morbiditate din România

– Terapie personalizată / de grup și monitorizare terapeutică

– Personalizarea terapiei medicamentoase pe baza datelor farmacocinetice, farmacogenomice și corelațiilor farmacocinetice-farmacodinamice. Prevenirea rezistenței la chimioterapie

– Evaluarea calității și a riscului utilizării neraționale la nivel populațional a medicamentelor și suplimentelor alimentare

– Farmacologie și toxicologie sistemică cantitativă: corelare, modelare și predicție.

Prin obiectivele științifice propuse ca urmare a îmbunătățirii infrastructurii de cercetare în sănătate, UMF Iași contribuie la îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației României, în același timp aducând contribuții semnificative nivelului științific actual al cercetărilor din domeniu.