Camera Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege care modifică o prevedere din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul aplicării cotei reduse de TVA de 5% şi pentru manualele şcolare şi cărţile în format audio, multimedia sau electronic. Legea va merge la promulgare.

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, în sensul aplicării cotei reduse de TVA de 5% şi pentru manualele şcolare şi cărţile în format audio, multimedia sau electronic. Potrivit expunerii de motive, soluţia legislativă este justificată de necesitatea alinierii legislaţiei naţionale de profil la prevederile Directivei (UE) 2018/1713 a Consiliului din 6 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicate cărţilor, ziarelor şi periodicelor. Astfel, din punct de vedere al dreptului european, iniţiativa legislativă intră sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii Europene, subsumate Politicii în domeniul fiscal, segmentul legislativ – impozit indirect, sectorul – impozit pe cifra de afaceri/TVA.

Astfel, se va va elimina situaţia „ciudată” din prezent, când manualelor şi cărţilor li se aplică cote diferite de TVA, 5% şi 19%, în funcţie de formatul lor, tipărit sau digital.