O analiză realizată de Marian Pilescu, Proposal Manager la Honeywell și absolvent al programului INDE MBA în cadrul ASE-Bucharest Business School

Energia reprezintă fundamentul progresului civilizației noastre, fiind esențială pentru producția și consumul de bunuri și servicii, de la aparatele de uz casnic la transport și procesele industriale. Cu toate acestea, utilizarea intensivă a combustibililor fosili în Europa și America, pentru a produce energie, are un impact semnificativ asupra mediului, generând emisii poluante într-un ritm alarmant. Cu toate că acești combustibili au avantaje precum producția mare de energie și ușurința de producție, impactul negativ asupra mediului devine din ce în ce mai evident. Există eforturi în curs de desfășurare, sub îndrumarea noilor directive ale UE, pentru a promova producția de energie ecologică și sustenabilă, cu obiectivul final de a atinge neutralitatea carbonului, recunoscând că o tranziție energetică este esențială, în ciuda dependenței noastre actuale de sursele tradiționale de energie.

Directiva europeană privind energia din surse regenerabile (RED)

Uniunea Europeană (UE) se angajează să atingă neutralitatea climatică până în 2050 și a parcurs un drum lung în această direcție. Inițiativa a început cu Acordul de la Kyoto din 1997, în care țările cu nivel ridicat de emisie a gazelor cu efect de seră au convenit să reducă poluarea. Deși rezultatele inițiale au fost mixte, acest acord a deschis calea pentru Acordul de la Paris din 2015 și obiectivele ambițioase ale UE privind neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. În 2009, UE a adoptat prima Directivă europeană privind energia regenerabilă, stabilind obiective naționale pentru energia regenerabilă, iar în 2016 a lansat „Energie curată pentru toți europenii,” care a stabilit noi obiective pentru energie regenerabilă până în 2030, cum ar fi atingerea a 32% din energie din surse regenerabile. Investițiile în surse regenerabile, cum ar fi parcurile eoliene și centralele solare, au crescut semnificativ în UE, iar în 2019, energia electrică generată din surse eoliene și solare a depășit producția de energie din cărbune pentru prima dată. Aceste eforturi reflectă tranziția UE către producția de energie ecologică și sustenabilă.

Repere în domeniul energiei din surse regenerabile în Europa. Sursa: commission.europa.eu

Pactul verde european

Pactul verde european, introdus în 2019, are ca obiectiv transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și promovarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon. Cu accent pe sectorul energetic, unde peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră provin din UE, Pactul verde se concentrează pe asigurarea unei piețe energetice sigure și accesibile, promovarea digitalizării în domeniul energiei și îmbunătățirea eficienței energetice.

Inițial, lansarea Pactului Verde European în 2019 a fost urmată de perturbări economice din cauza pandemiei COVID-19 și a tensiunilor geopolitice, cum ar fi conflictul din Ucraina. Dependența de combustibilii fosili ruși a reprezentat o problemă, iar UE a fost forțată să evalueze amânarea sau reducerea obiectivelor Pactului Verde. Cu toate acestea, s-a înțeles că tranziția energetică nu este doar o chestiune climatică, ci și una de securitate, dat fiind impactul negativ al dependenței de resursele energetice rusești asupra stabilității economice. Astfel, acest context a adus tranziția energetică în prim-planul agendei europene, încurajând investiții în energie verde și accelerând ritmul tranziției. Europa trebuie să depășească dependența de combustibilii fosili pentru a-și asigura securitatea energetică și a atinge obiectivele climatice.

Care sunt alternativele?

Tranziția energetică este un proces laborios și costisitor, necesitând pași treptati. UE investește în energii curate, dar trebuie să mențină și infrastructura energetică tradițională. Europa are numeroase resurse alternative, cum ar fi energia eoliană din Marea Nordului și geotermală din Islanda. Pe termen scurt, trecerea de la cărbune la gaze naturale este esențială.

Energia eoliană offshore din Marea Nordului reprezintă o resursă bogată, iar mai multe investiții sunt în curs pentru creșterea acestei surse de energie. Cu toate acestea, criza energetică din 2022 a determinat investiții în terminale și nave pentru gaz natural lichefiat (GNL) pentru a înlocui aprovizionarea cu gaze naturale rusești. Europa a devenit cel mai mare importator de GNL din SUA, iar terminalele GNL au fost dezvoltate în întreaga UE.

Hidrogenul joacă un rol semnificativ în eficiența energetică, dar trebuie produs în mod sustenabil. Există diverse tipuri de hidrogen, de la cel obținut din cărbune cu emisii ridicate la cel verde, produs prin electroliză din surse regenerabile cu emisii aproape zero. UE are obiective ambițioase pentru producția de hidrogen până în 2030 și investește în tehnologii de producție mai curate.

În ceea ce privește transportul aerian, combustibilul durabil pentru aviație (SAF) reprezintă o alternativă promițătoare, care poate reduce semnificativ emisiile de CO2. Europa încearcă să impună regulamente pentru utilizarea SAF, dar disponibilitatea materiilor prime rămâne o provocare. Cu toate acestea, există progrese în dezvoltarea SAF și în creșterea utilizării sale în industria aeriană, cu scopul de a atinge utilizarea de 100% până în 2030.

În concluzie, Uniunea Europeană adoptă obiective ambițioase pentru tranziția energetică și protejarea mediului, și Europa este un loc ideal pentru a iniția astfel de eforturi ecologice. Reglementările existente sunt respectate în mare măsură, iar capacitatea economică a Europei îi permite să depășească dificultățile și să revină la creștere după perioade de recesiune. În ciuda provocărilor recente precum pandemia de COVID-19 și conflictul din Ucraina, inițiativele verzi rămân o prioritate, iar obiectivele devin chiar mai ambițioase. Tranziția energetică este un proces complex, dar esențial, care va aduce beneficii precum un mediu mai curat, noi oportunități de angajare, dezvoltarea unor industrii noi și reducerea dependenței de sursele tradiționale de energie.