Compania Naţională de Transport al Energiei Transelectrica şi Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) au semnat un parteneriat prin care vor înfiinţa şi operaţionaliza DigiTEL, unicul laborator digital integrat din România, pentru testarea viitoarelor tehnologii din sfera energetică.

„În materializarea unei viziuni pe 10 ani, DigiTEL va funcţiona ca mediu de testare şi validare a conceptelor integrate utilizate în dezvoltarea proiectului-pilot al primei staţii digitale din România, care va fi implementat de Transelectrica, respectiv Staţia 200/110/20 kV Alba Iulia. Odată cu implementarea proiectului de retehnologizare a staţiei Alba Iulia, DigiTEL va deveni un incubator al noilor standarde şi tehnologii care susţin transformarea digitală a sectorului energetic. Proiectul staţiei digitale este prevăzut în Planul de Dezvoltare RET al Companiei în intervalul de timp 2020-2026 cu buget alocat de circa 30 milioane de euro, din care aproximativ 3-5 milioane de euro vor fi destinate laboratorului. Proiectul staţiei digitale reprezintă vârful de lance din cadrul iniţiativelor strategice ale Transelectrica, asigurând materializarea strategiei Companiei în domeniul inovării şi cercetării”, se precizează în comunicatul Transelectrica.

Cătălin Niţu, preşedintele Directoratului CNTEE Transelectrica, a declarat, în context, că, la nivel global, sectorul energetic se află într-o etapă de tranziţie care avansează rapid iar singurul mod pentru a face faţă pe termen lung acestei provocări este consolidarea parteneriatului dintre economia reală şi mediul academic.

„Suntem încântaţi de deschiderea pe care o avem din partea Universităţii Politehnica Bucureşti, nu numai în ceea ce priveşte acest proiect de pionierat – DigiTEL, ci şi alte iniţiative pe care le-am implementat sau le implementăm în parteneriat. Transelectrica îşi propune să rămână un lider în promovarea noilor tehnologii, iar acest lucru este posibil printr-un mix de excelenţă operaţională, excelenţă profesională şi parteneriate puternice cu mediul academic şi liderii de tehnologie. Cu acest obiectiv, am pornit pe drumul digitalizării având o viziune clară şi ambiţioasă asupra viitorului, iar Staţia digitală Alba Iulia este pilonul central al tranziţiei către reţelele electrice inteligente”, a subliniat Niţu.

La rândul său, Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica din Bucureşti, a explicat că, în ultimii ani, transformarea digitală a devenit una dintre priorităţile comunităţii iar România are nevoie de sprijinul celei mai mari comunităţi de ingineri din ţară, cea a Universităţii Politehnica din Bucureşti, pentru digitalizarea administraţiei sau a serviciilor.

„În proiectul pe care îl dezvoltăm alături de partenerul nostru Transelectrica, am încercat să privim spre viitor. Vom dezvolta un laborator de Tehnologii Digitale pentru Staţiile Electrice care să ajute studenţii să se familiarizeze cu tehnologiile pe care le vor utiliza în viitorul apropiat. Practic, prin proiect creăm infrastructură care să ajute la formarea specialiştilor în tehnologii digitale destinate domeniului energetic”, a precizat Mihnea Costoiu.

În cadrul parteneriatului, Universitatea Politehnica din Bucureşti va pune la dispoziţie spaţiul necesar amenajării laboratorului, iar Transelectrica va asigura dotarea acestuia cu echipamentele, sistemele şi tehnologiile necesare infrastructurii de testare, precum şi transferul de know-how dobândit prin activitatea operaţională.

Principalele obiective ale parteneriatului sunt: testarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor şi sistemelor montate în cadrul laboratorului; participarea la sesiunile de instruire şi certificare în vederea valorificării capabilităţilor laboratorului; dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor studenţilor şi ale corpului didactic specializat al UPB cu privire la echipamentele şi sistemele necesare funcţionării Reţelei Electrice de Transport, precum şi ale specialiştilor Transelectrica; testarea şi validarea tehnologiilor digitale asociate sistemelor energetice; promovarea celor mai bune practici, standarde şi tehnologii care vor influenţa generaţiile viitoare de echipamente şi sisteme, în rândul experţilor Transelectrica, al profesorilor şi studenţilor UPB; identificarea tinerilor studenţi competenţi care să consolideze echipele Transelectrica şi UPB; crearea unui mediu de învăţare cât mai apropiat de mediul operaţional utilizat în cadrul Transelectrica şi al operatorilor de transport şi sistem europeni (ENTSO-E).

Potrivit comunicatului citat, demersurile pentru implementarea laboratorului DigiTEL vor fi iniţiate anul acesta, având ca orizont de operaţionalizare anul 2024. AGERPRES