Termenul de prelungire a valabilităţii unui Plan Urbanistic General a fost extins de la cinci la zece ani

Termenul de prelungire a valabilităţii unui Plan Urbanistic General (PUG) aferent unei unităţi administrativ teritoriale s-a extins de la cinci la zece ani prin adoptarea de către plenul Senatului a unei propuneri legislative de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

În propunerea legislativă semnată de 34 de senatori, preponderent din PSD, se stipulează că PUG are caracter director, strategic şi de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.

“Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să îşi actualizeze la maximum zece ani PUG în funcţie de evoluţia factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale. Termenul de valabilitate al PUG se prelungeşte o singură dată, pe bază de hotărâre a consiliului local/CGMB, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a se depăşi zece ani de la data depăşirii termenului de valabilitate”, se arată în propunerea legislativă. În legea iniţială termenul care nu putea fi depăşit era de cinci ani.

Propunerea adoptată de Senat prevede că “iniţierea demersurilor de actualizare a PUG sau de prelungire a valabilităţii documentaţiei în vigoare se aprobă prin hotărâre a Consiliului local/CGMB, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucureşti pe baza referatului de specialitate al arhitectului şef”.

Propunerea legislativă adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată cu 53 de voturi pentru şi 18 împotrivă, va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor cu rol decizional în acest caz. AGERPRES