forte asigurariConsiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Forte Asigurări Reasigurări S.A., ca urmare a constatării stării de insolvență a societății. Totodată, instituția a aprobat promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, potrivit Legii 85/2014 și a respins proiectul de achiziție prezentat de societatea BBP Bandenia PLC în vederea dobândirii, în mod direct, a unei participații calificate din capitalul social al Forte Asigurări Reasigurări S.A.

În luna noiembrie a anului trecut, ASF anunța că Forte Asigurări se află printre cei cinci asigurători care nu îndeplinesc cerințele minime de solvabilitate în vigoare, conform regimului de supraveghere Solvency I. Ulterior, în luna aprilie a acestui an, ASF avertiza că Forte Asigurări Reasigurări și LIG Insurance nu au realizat, până la termenul limită de 31 martie 2016, măsurile asumate prin planurile transmise în urma exercițiilor de evaluare a activelor și pasivelor companiilor din domeniu, derulare de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în prima jumătate a anului 2015.

Pe de altă parte, Consiliul ASF a aprobat solicitarea societății ERGO Austria International AG de prelungire a termenului de finalizare a achiziției societății Credit Europe Asigurări — Reasigurări S.A.

Instituția a aprobat, de asemenea, rezultatele controlului periodic efectuat la SSIF Ieba Trust S.A.și la BRD-Groupe Societe Generale S.A. în calitate de depozitar al unor fonduri de investiții și retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare în cazul unor brokeri. AGERPRES