Primăria Municipiului Iași și Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, alături de celelalte instituții organizatoare și partenere, anunță deschiderea, la Iași, a celei de a XXV-a ediții a Simpozionului Internațional ,,Monumentul – Tradiție și Viitor”, ce se va desfășura în perioada 4-7 octombrie 2023. Deschiderea lucrărilor Simpozionului va avea loc miercuri, 4 octombrie 2023, în Sala Mare a Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri” din Iași, de la ora 9:00,  iar comunicările științifice pe secțiuni se vor susține la Palatul Braunstein din Iași.

Simpozionul Internațional ,,Monumentul – Tradiție și Viitor” s-a impus, în cei 25 de ani de existență, atât datorită unicității tematicii și a desfășurării neîntrerupte, cât și a caracterului interdisciplinar al manifestării, care a favorizat articularea unui dialog eficient între istorici, arhitecți, ingineri, restauratori și conservatori. Până în prezent, este singura manifestare științifică dedicată exclusiv monumentelor istorice, cu rezultate vizibile atât în paginile volumului ,,Monumentul”, cât și în amplele lucrări de restaurare ale unora dintre cele mai importante edificii laice și religioase din România.

Cu prilejul celei de a XXV-a ediții a Simpozionului, vor fi vernisate expoziile: Manifestări ale Artei Totale în România. Art Nouveau, Szecesszió, Sezession, Jugendstil, curator: dr. Irina Iamandescu; Străzile Zlataust și Zmeu. 1808-1940, curatori: Rodica Iftimi și Mihai Covaliuc; G.M. Cantacuzino – arhitect și artist, prezentată de prof.univ.dr. Ioan Milică; Boemă și loisir. Patrimoniul balnear și de vilegiatură din zonalitoralului românesc al Mării Negre, prezentată de dr. Daniela Mihai; Flăcări și corăbii. Mărturii din Banat și Transilvania, prezentată de dr. Alexandru – Constantin Chituță. Totodată, vor fi lansate volumele și albumele: Monumentul XXIV ed. Aurica Ichim, Lucian Valeriu Lefter și Alexandru Gorea, prezentat de prof.univ.dr. Alexandru Florin Platon; In memoriam… cei ce au iubit monumentele, editat de Paula Teu și prezentat de prof.univ.dr. Mircea Ciubotaru; Monumentul 25, prezentat de dr. Aurica Ichim și Divanul sau gâlceava înțeleptului cu lumea”, editat de dr. Victor-Claudiu Turcitu și prezentat de C.S.I. dr. Gabriela Haja, directorul Institutului de Filologie Română ,,Alexandru Philippide” Iași.