„ECOTIC militează ca fiecare Autoritate administrativ – teritorială să dețină soluții corespunzătoare  de debarasare pentru echipamentele electrice provenite din gospodării, iar aceste soluții să fie cunoscute de toți cetățenii din localitate. Cetățenii trebuie să conștientizeze aspectele pozitive care derivă din reciclarea corectă a acestor echipamente. Doar în acest mod vom reuși să limităm  efectele negative ale substanțelor toxice ce derivă din aceste echipamente, asupra sănătății umane”, a susținut Sabina Pîrvulescu, Director operaţional ECOTIC, în cadrul celei de-a doua ediții a webinarului cu tema Responsabilitățile APL-urilor în gestionarea deșeurilor.

Conform celor spuse de Sabina Pârvulescu, în cei 15 ani de activitate, ECOTIC a derulat circa 400 de campanie de colectare și conștientizare, atât în mediul rural cât și în mediul urban, au fost implementate peste 8.600 de puncte de colectare pentru deșeurile electrice și pentru baterii la nivel național, și nu în ultimul rând peste 2.000 de tone de echipamente electrice au fost gestionate în sistemul ECOTIC.

Soluții ECOTIC:

  • ECOTIC oferă în mod gratuit recipiente de colectare pentru deșeuri electrice, pentru becuri neoane și baterii.
  • Preluare gratuită pentru deșeurile care se colectează în aceste recipiente și ce se pretează pentru a fi plasate în interior dar și pentru alte tipuri de deșeuri electrice, becuri și neoane de mărimi mai mari, ce nu pot fi amplasate în aceste recipiente.
  • Trasabilitatea completă pentru aceste preluări, inclusiv certificat de reciclare din partea reciclatorilor parteneri.
  • Sprijin în organizarea de campanii de colectare și conștientizare, consultanță și exemple de bune practici, astfel încât să îmbunătățiți sau să dezvoltați aceste servicii de colectare separată.
  • Colectarea deșeurilor electrice de la domiciliu împreună cu deșeurile voluminoase, activitate derulată de regulă de  de operatorii de salubrizare subcontractați.
  • Derularea periodică, eventual cu frecvență trimestrială, a unor campanii de colectare și conștientizare.

Motivele pentru care este necesar ca APL-urile să colecteze separat deșeurile electrice și electronice, inclusiv cele de becuri și neoane dar și cele de baterii:

  • Orice deșeu electric colectat înseamnă bani mai puțini către Fondul de Mediu. Cantitățile de deșeuri electrice pe raza localității se adaugă la deșeurile municipale și implicita deviere de la groapa de gunoi diminuează eventualele sume de plată către Administrația Fondului de Mediu.
  • Soluțiile concrete de colectare vor duce către scăderea colectării informale. Considerăm că este de datoria noastră a tuturor să venim aproape de cetățeni cu soluții la îndemâna noastră astfel încât Sectorul informal să se diminueze până la dispariția completă.

Cea de-a doua ediție a webinarului ECO Forum, cu tema Responsabilitățile APL-urilor  în gestionarea deșeurilor, a avut loc pe 27 mai și a antrenat în jurul discuțiilor deschise de Valentin Negoiță – Președintele Asociației ECOTIC, pe Raul Pop – Secretar de stat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Dragoș Călugăru – Director general ECOTIC, Diana Trifu – Responsabil Comunicare și Campanii ECOTIC, Sabina Pîrvulescu – Director Operaţional ECOTIC, Constantin Toma – Primar al Municipiului Buzău.

ECO Forum este un program de comunicare și informare dezvoltat de ECOTIC și Oameni și Companii împreună cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul portalului specializat Administratie.ro. Programul își propune să dezvolte, în timp, o comunitate de oameni interesați de protecția mediului și, în acest context, de parteneriate pentru îndeplinirea responsabilităților ce le revin în acest domeniu, în comunitățile în care activează.

—-

ECOTIC este prima organizație a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice (EEE) din România, fondată în anul 2006 cu scopul de a aduce mai multă eficiență și omogenitate în îndeplinirea responsabilităților de mediu ale acestora.

Administratie.ro este o comunitate dezvoltată de Oameni și Companii. Oameni și Companii  oferă soluții de marketing utilizând un ecositem inovator de 33 platforme digitale proprii și +100 comunități business și profesionale, administrate. O listă cu aceste platforme puteți vedea aici. O listă de comunități, aici.