GEM 2016 Report66% dintre adulții din întreaga lume văd antreprenoriatul ca pe o alegere bună de carieră și mai mult de jumătate din populația activă simte că are capacitatea de a începe o afacere – arată raportul Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 Global Report publicat luna aceasta, studiu sponsorizat de Babson College, Universidad Del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak, Tecnológico de Monterrey și London Business School.

Conform Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 Global Report:

Majoritatea întreprinzătorilor din întreaga lume încep o afacere mai degrabă pentru că au o oportunitate decât din necesitate. Aceasta în proporție de 78% în economiile bazate pe inovație și de69% în cele care se bazează pe eficiență. În România, care este de asemenea o economie bazată pe eficiență, acest procent este de 69,3%.“Faptul că întreprinzătorii din economiile mai puțin dezvoltate ar fi motivați de necesitate pentru a începe o afacere este o percepție greșită destul de răspândită, afirmă Donna Kelley, profesor la Babson College și coordonatorul raportului. Realitatea este că oportunități antreprenoriale de diferite tipuri există oriunde în lume și că pretutindeni există întreprinzători ambițioși care își urmează aspirațiile.“

În România, rata activitățiiantreprenoriale în stadiu incipient (TEA*)este de 10,8% în 2015, fiind vorba de procentul dinpopulația activăcare a făcut ceva pentru demararea unei afaceri (a strâns bani, a elaborat un plan de afaceri, etc.) sau care are deja o companie cu o vechime de până le 3,5 ani. Acest indicator specific GEM are tendința de a scădea pe măsură ce economia se dezvoltă. România se situează în anul 2015 la mijlocul clasamentului (ocupând locul 30 printre cele 60 de țări care au participat la proiectul GEM în anul 2015). Față de 2014,România înregistrează o ușoară scădere de 0,5 puncte procentuale, însădepășește în continuare media europeană care estede 7,8% sau rata TEA a unor țări precum Ungaria (7,9%), Polonia (9,2%) sau Bulgaria (3,5%).

Aproape un sfert dintre adulții din cele 60 de țări care fac parte din această anchetă intenționează să înceapă o afacere în următorii trei ani.Procentul este de 29% în România, ceea ce o situează pe locul 16 în lume și mult peste media europeană de 12,8%. Se înregistrează însă o ușoară scădere față de 2014, când 32 % dintre românii de peste 18 ani erau interesați să se lanseze în afaceri. În paralel, implicarea guvernului rămâne foarte redusă: locul 48 din 62 în ceea ce privește programele și politicile de sprijinire a antreprenoriatului.

Proporția antreprenorilor cu așteptări medii spre mari privind crearea de locuri de muncă este similară, indiferent de nivelul de dezvoltare al țării respective: unul din cinci antreprenori afirmă că vor angaja cel puțin șase persoane. În România, acest procent este peste media mondială, cu 39,8 % de întreprinzători care își propun să angajeze șase sau mai multe persoane în următorii 5 ani, ceea ce o situează pe locul 4 printre cele 60 de economii studiate, cel mai bine plasată dintre economiile europene.

70% dintre adulții din întreaga lume consideră antreprenorii ca având un statut social ridicat în societățile în care trăiesc. În toate economiile, cea mai mare rată de participare antreprenorială aparține persoanelor care se află la mijlocul carierei profesionale, din grupele de vârsta 25-35 și 35-44 de ani.

Aproape jumătate sau chiar mai mult dintre antreprenorii din economiile bazate pe factori și pe eficiență activează în domeniul comerțului en gros sau cu amănuntul, în timp ce aproape jumătate dintre antreprenorii din economiile bazate pe inovare au demarat afaceri în IT, precum și în domeniile financiar, sănătate, educație și alte servicii.Sectoarele principale de activitate în care se încep afaceri în România sunt comerțul (30,4%) și agricultura (24%).

Niciodată nu a fost atât de important ca acum să înțelegem ce anume poate inhiba sau stimula antreprenoriatul în diferite contexte, căci multe economii se luptă cu dificultăți, mai ales în țările în curs de dezvoltare, iar șomajul este în creștere.”– spune Directorul Executiv al GEM și autor al raportului, Mike Herrington. “Global Entrepreneurship Monitorne permite să avem o perspectivă suplimentară asupra activității antreprenoriale și să analizăm cele mai bune practicicare ajută la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Economiile bazate pe factori de producție prezintă cea mai mare rată de activitate antreprenorială în stadiu incipient (TEA) în rândul femeilor adulte, de 20%. Aceste economii prezintă de asemenea și cea mai ridicatărată de antreprenori în rândul bărbaților, ceea ce se traduce prin aproape 9 femei care au pornit o afacere pentru fiecare 10 bărbați întreprinzători.

Capacitatea antreprenorială a unei economii depinde de co-existența diferitelor tipuri de comportament antreprenorial, ceeace ajută la asigurarea unei tranziții de la stadiul de șomer la cel de independent și apoi la cel de a se lupta pentru a crea locuri de muncă, a inova, a acționa la nivel global”, spune Slavica Singer, profesor la J.J. Strossmayer University of Osijek și autor al raportului. “Cu ajutorul GlobalEntrepreneurship Monitor, noi căutăm să-i sensibilizăm pe cei care decid și reglementează politicile antreprenoriale, persoane care pot contribui la conceperea unor ecosisteme care să sprijine antreprenoriatul în întreaga lume.”