Randamentele aşteptate de investitori înregistrează o uşoară creştere în 2021, comparativ cu finalul anului trecut, în mai multe sectoare din România, arată o analiză realizată de EY România.
Potrivit companiei de consultanţă, costul capitalului a urmat o tendinţă uşor crescătoare în primul trimestru al anului 2021, după scăderile înregistrate spre finalul anului 2020. La un an de la declanşarea pandemiei, randamentele aşteptate de investitori sunt în scădere, în special pentru sectoarele devenite critice şi incluse în programele de rezilienţă şi relansare deschise de UE, acest aspect fiind direct corelat cu riscul perceput de investitori.
Evoluţia randamentelor aşteptate de investitori este legată de aşteptările privind tendinţa principalilor indicatori macroeconomici, în special rata inflaţiei şi rata de creştere a produsului intern brut, pentru majoritatea sectoarelor analizate. Dacă creşterea economică accelerată a României de la finalul anului 2020 a permis recuperarea parţială a decalajului produs de criza Covid-19, începutul de an 2021 indică o temperare a acesteia, în contextul unei rate pozitive a consumului intern, contrabalansată de evoluţii anuale negative la nivelul industriei prelucrătoare şi a construcţiilor, în mod special.
Randamentele obligaţiunilor de stat pe termen lung (30 ani) au înregistrat creşteri în prima parte a anului 2021, după valorile foarte scăzute observate la sfârşitul anului 2020, tendinţă cauzată şi de aşteptări privind o rată a inflaţiei în creştere atât în SUA, cât şi în Europa.
Analiza trimestrială a valorii de piaţă a companiilor se bazează pe datele financiare disponibile la sfârşitului primului trimestru al anului 2021, recent publicate de companiile listate din principalele 10 sectoare din România: bunuri de consum şi de larg consum, energie, servicii financiare, servicii medicale, produse industriale, tehnologia informaţiei, materii prime, proprietăţi imobiliare şi servicii de telecomunicaţii.
„Evoluţia costului capitalului pentru majoritatea sectoarelor în primele trei luni ale anului 2021 este influenţată de evoluţia principalilor indicatori macroeconomici şi de aşteptările privind implementarea unor programe de susţinere a revenirii economiilor europene. Deşi primele trei luni ale anului 2021 relevă un optimism moderat din perspectiva evoluţiei produsului intern brut şi un nivel al ratei inflaţiei în creştere, se observă o preferinţă a investitorilor pentru sectoarele care sunt în atenţia programelor de finanţare europene sau naţionale, ceea ce a avut ca rezultat reducerea costului capitalului comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent”, a declarat Ileana Guţu, Partener Asociat şi Coordonator al departamentului de Evaluare, modelare financiară şi analize economice, EY România.
Atât în primul trimestru al anului 2021, cât şi pe toată perioada analizată (5 ani), sectoarele ale căror randamente înregistrează în continuare valori scăzute şi au o evoluţie relativ constantă rămân cele de materii prime şi produse industriale, precum şi cel al energiei şi al telecomunicaţiilor.
EY România menţionează că, în prima parte a anului 2021, evoluţia ascendentă a multiplicatorilor financiari, susţinută de creşterea pieţelor bursiere, a fost generată în principal de aşteptările investitorilor privind îmbunătăţirea performanţelor companiilor.
Eforturile guvernelor şi ale băncilor centrale de susţinere a economiilor, nivelul ridicat de lichiditate din piaţă la sfârşitul anului 2020, precum şi perspectivele redeschiderii complete a economiei pe parcursul anului 2021 generează noi oportunităţi pe care companiile sunt pregătite să le fructifice.
Sectoarele ai căror multiplicatori financiari au înregistrat creşteri atât pe parcursul anului 2020, cât şi în prima parte a anului curent sunt serviciile medicale, IT şi energie, precum şi zona de real estate – industrii dinamice, cu o activitate intensă pe bursa de valori în perioada analizată.
Aşteptările de revenire economică au influenţat pozitiv şi multiplicatorii aferenţi sectorului financiar şi ai companiilor producătoare de bunuri de larg consum.
„Ne aşteptăm ca o abordare sectorială a investiţiilor să fie din ce în ce mai mult utilizată de către investitori pentru identificarea acelor sectoare care se tranzacţionează la discount-uri şi a căror probabilitate de revenire şi creştere este ridicată. Instrumentul dezvoltat de echipa EY oferă estimări utile atât investitorilor interesaţi, cât şi reprezentanţilor companiilor pentru dezvoltarea şi convertirea viziunii strategice a acestora în planuri concrete”, concluzionează Ileana Guţu.
Instrumentul de analiză sectorială este dezvoltat de Echipa de evaluare, analiză economică şi modelare financiară (Valuation, Modeling and Economics – VME) din cadrul departamentului de Strategie şi Tranzacţii al EY România, iar analiza sectorială poate fi accesată în secţiunea site-ului EY „Valuation Insights”/”Perspective de Evaluare”, baza de date fiind actualizată trimestrial. AGERPRES