Prin OUG nr. 120/2021 modificată ulterior prin Legea nr. 139/2022, România a introdus un sistem public de emitere, transmitere și primire a facturilor în format electronic structurat (XML) care permite procesarea automată și electronică. Sistemul RO e-Factura acoperă atât livrările/prestările către autorități publice (inclusiv asimilate) (B2G), cât și operațiunile între operatori economici (B2B). Începând cu 1 iulie 2022, utilizarea RO e-Factura este obligatorie pentru livrările B2G și pentru livrările B2B de produse cu risc fiscal ridicat.

Emiterea facturilor pentru livrările de bunuri/servicii efectuate de persoanele impozabile este reglementată în principal de către Directiva TVA a UE. Pentru ca RO e-Factura să fie obligatorie (pentru tranzacțiile între persoane impozabile), România trebuie să obțină o derogare de la Consiliul UE, întrucât caracterul obligatoriu contravine articolelor 218 și 232 din Directiva TVA a UE.

Ce este nou?

La 23 iunie 2023, Comisia Europeană a înaintat Consiliului UE o Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului, prin care se autorizează România să deroge de la articolele 218 și 232 din Directiva TVA a UE:

  • persoanele impozabile stabilite în România trebuie să transmită facturile (documente sau mesaje) numai în format electronic.
  • utilizarea facturilor electronice emise de persoanele impozabile stabilite în România nu este supusă unei acceptări de către destinatarul stabilit în România

Derogarea va fi valabilă de la 1 ianuarie 2024 până la 31 decembrie 2026 sau până când statele membre UE urmează să aplice orice dispoziții naționale care transpun ViDA, oricare dintre acestea intervine prima.

Care sunt pașii următori?

Aceasta este o etapă cheie pentru ca România să obțină derogarea de la Directiva UE TVA de la Consiliul UE, așteptată de specialiști până în toamna anului 2023.

Concluzii

Toate persoanele impozabile stabilite pentru TVA în România ar trebui să se pregătească să emită, să transmită și să primească toate facturile prin RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2024. Acest lucru necesită o pregătire amplă în special pentru companiile cu un număr mare de furnizori și clienți. Nu se poate exclude ca România să implementeze în faze sau să întârzie utilizarea obligatorie a RO e-Factura după 1 ianuarie 2024 din cauza constrângerilor de infrastructură IT.

Deducerea TVA: din Expunerea de Motive care precedă proiectul de Decizie, înțelegem că România și-a schimbat cererea inițială de derogare de la articolul 178 din Directiva de TVA a UE impunând existența unei facturi valabile pentru deducerea TVA. Scopul organului fiscal pare să fi fost blocarea dreptului de recuperare a TVA în lipsa utilizării RO e-Factura. În lipsa acestei aprobări, se aplica regula obișnuită, adică deținerea unei facturi care să îndeplinească cerințele de conținut. Având în vedere interpretarea consecventă a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la articolul 178 din Directiva de TVA a UE care se concentrează pe existența informațiilor care să permită verificarea îndeplinirii condițiilor de fond pentru deducerea TVA și nu pe suportul pe care se află aceste informații, se anticipează ca deducerea TVA să fie permisă chiar și în lipsa utilizării RO e-Factura. Mai mult, nici propunerea ViDA nu impune o asemenea restricție pentru deducerea TVA. Pe de altă parte, nu pot fi excluse alte sancțiuni pentru neutilizarea RO e-Factura. Specialiștii în taxe și fiscalitate vor monitoriza dacă vor fi introduse astfel de sancțiuni și nivelul acestora.

Verificarea prealabilă de către organul fiscal, obligatorie

RO e-Factura presupune verificarea de către organul fiscal a corectitudinii facturii înainte ca factura electronică să poată fi considerată valabilă. Din expunerea de motive și din preambulul deciziei de derogare, în contextul directivei ViDA, România a fost de acord să facă adaptările necesare la RO e-Factura pentru a permite persoanelor impozabile, până la 31 decembrie 2025, să trimită datele necesare către organul fiscal fără ca factura să fie supusă unei verificări prealabile. Din punctul de vedere al specialiștilor, aceasta înseamnă că România va face obligatoriu un sistem la 1 ianuarie 2024 doar pentru a-l schimba până pe 31 decembrie 2025. Având în vedere volumul mare de facturi care urmează să fie primite de la furnizori și trimise clienților de către organul fiscal și investițiile semnificative ce urmează a fi făcute de mai multe companii în vederea conformării, rămâne de văzut dacă RO e-Factura nu ar trebui să fie obligatorie decât ca sistem de raportare și să se permită persoanelor impozabile să trimită facturile electronice direct între ele.

 

Materialul a fost realizat de specialiștii în consultanță fiscală și taxe ai NNDKP.