Peste 3.000 MW de energie solară se vor instala în România, în următorii doi ani, cu finanţare din fonduri europene, estimează specialiştii REI, grup de companii specializate în atragerea de fonduri europene şi ajutoare de stat, cu proiecte semnificative depuse în ultimul an pe schemele dedicate creşterii eficienţei energetice.
Potrivit unui comunicat de presă al companiei, mai mult de 500 MW ar putea intra pe piaţă în următorii ani şi se referă strict la proiectele depuse de echipa REI pe parcursul anului 2022, în două sesiuni de finanţare – Componenta 6 din PNRR (Ministerul Energiei) – apel deschis în primăvara anului trecut şi o ultimă alocare pe Schemele de Energie din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) – apeluri deschise în toamna anului trecut şi gestionate de Ministerul pentru Investiţii şi Proiecte Europene (MIPE).
Pe schema de finanţare deschisă anul trecut de Ministerul Energiei, cu alocare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), au aplicat peste 700 de companii, din care 500 de aplicanţi au intrat în etapa finală de finanţare, după ce au obţinut punctajul necesar şi au respectat toate cerinţele solicitate.
„În toamna anului trecut, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a lansat o ultimă alocare de buget pentru sprijin nerambursabil pe Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), din vechiul exerciţiu 2014-2020, destinată atât companiilor, cât şi autorităţilor publice care şi-au dorit creşterea eficienţei energetice, prin instalarea de panouri fotovoltaice sau a altor soluţii de energie verde. Din totalul celor 268 proiecte depuse de autorităţile publice – UAT, consilii judeţene, consilii locale – peste 20% au fost intermediate de echipa REI, într-unul dintre cele mai facile programe de finanţare din 2022, în care au fost solicitate documentaţii mult simplificate şi o analiză energetică ce a înlocuit studiile de fezabilitate, decizii care au creat un mod de lucru mult mai eficient”, se precizează în comunicatul citat.


Reprezentanţii REI Grup susţin că, pe sesiunile dedicate companiilor, echipa de specialişti din cadrul companiei a depus peste 40 de proiecte.
„Ministerul Energiei pregăteşte unul dintre cele mai aşteptate programe de finanţare dedicat energiei verzi în România, cu o alocare multianuală de peste 1,5 miliarde de euro. Fondul pentru modernizare pune atât la dispoziţia companiilor, cât şi autorităţilor locale, fonduri nerambursabile pentru investiţii în soluţii regenerabile de energie. Potrivit Ghidului lansat spre consultare publică în toamna anului trecut, aplicanţii pot obţine sprijin nerambursabil în cuantum de maximum 20 milioane de euro pe proiect de investiţii, atât pentru producţia de energie alternativă (solar, eolian, biomasă, biogaz, hidrogen sau hidro) cât şi pentru autoconsum. Potrivit informaţiilor REI, Ministerul Energiei va lansa în luna aprilie variantă finală a Ghidului pe sesiunile dedicate investiţiilor în energie verde, iar apelurile de finanţare se vor deschide, cel mai probabil, în luna mai”, notează sursa citată.
Conform datelor Eurostat, producţia de energie electrică din surse regenerabile a crescut cu 5%, în 2021, în timp ce ponderea energiei verzi în total consum la nivel european a ajuns la 37,5%. Aceeaşi statistică plasează România în Top 10 din punctul de vedere al consumului de energie din surse alternative, context în care peste 40% din acest consum este produs din surse regenerabile, fiind peste media europeană şi în faţa unor ţări mult mai dezvoltate din punct de vedere economic, cum este cazul Italiei, Franţei sau Poloniei. Topul ţărilor cu cel mai mare consum de energie din surse regenerabile este condus de Austria (76,2%), urmată de Suedia (peste 75%) şi Danemarca, fiind completat de Portugalia şi Croaţia.


Comisia Europeană şi-a luat angajamentul ca, până în 2030, să scadă cu 40% emisiile de gaze cu efect de seră, o creştere de peste 30% a eficienţei energetice pentru toate statele membre, dar şi ca aproape o treime din consumul energetic să fie produs de soluţii de energie verde. Pe termen lung, ambiţia forului european este ca toate statele-membre să devină neutre din punct de vedere climatic până în anul 2050.
Consiliul European a aprobat, în decembrie 2019, obiectivul de a face ca Uniunea Europeană (UE) să devină neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris. AGERPRES