Mai mulţi parlamentari PNL propun, într-un proiect legislativ, ca toţi contribuabilii buni-platnici, plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care în ultimul an au achitat impozitul datorat trimestrial sau în plată anticipată până la termenele scadente şi care la 1 ianuarie 2024 nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, să beneficieze de o bonificaţie de 3% exclusiv pentru realizarea de investiţii.

Propunerea legislativă, depusă la Parlament, completează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Iniţiatorii proiectului sunt liberalii Nicolae Ciucă, Florin Roman, Bogdan Huţucă, Gabriel Andronache şi Alexandru Nazare.

„Începând cu 1 ianuarie 2024, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi de plată, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul trimestrial/plată anticipată până la termenele scadente beneficiază de o bonificaţie în cotă de 3% asupra impozitului datorat dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) în ultimul an au achitat impozitul datorat trimestrial/plată anticipată până la termenele scadente; b) la data de 1 ianuarie 2024, nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat; c) utilizează bonificaţia de 3% exclusiv pentru realizarea de investiţii prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărâre a Guvernului, în grupa 1 construcţii, grupa 2 Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii sau pentru susţinerea învăţământului profesional-dual”, prevede iniţiativa legislativă.

Potrivit proiectului, bonificaţia de 3% se poate utiliza până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care aceasta se acordă. Suma care nu se foloseşte se restituie la bugetul de stat, cu dobânzile şi penalităţile corespunzătoare.

Procedura de aplicare a acestei prevederi se stabileşte în termen de 30 de zile de la publicarea legii, prin normele de aplicare ale Codului fiscal.

Iniţiatorii au explicat, în expunerea de motive a proiectului, că legislaţia actuală a prevăzut pentru scurte perioade de timp bonificaţii, de 5% sau 10%, pentru contribuabilii persoane juridice pentru plata anticipată a obligaţiilor fiscale, iar „impactul bugetar al acestui tip de măsuri a fost pozitiv, ajutând la consolidarea veniturilor fiscale pentru anii în care s-a aplicat”.

„În condiţiile în care mediul economic reacţionează favorabil la stimulente şi bonificaţii fiscale, iar o parte importantă a operatorilor economici din România fac eforturi semnificative pentru a se încadra în termenele legale de plată a obligaţiilor fiscale, este firesc ca toţi contribuabilii care nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi şi-au plătit obligaţiile fiscale la termen, în anul anterior, să fie stimulaţi, încurajaţi să continue să aibă o conformare fiscală ridicată”, au transmis liberalii.

Conform acestora, din punct de vedere bugetar, impactul măsurilor propuse va fi pozitiv pe termen scurt, mediu şi lung, bonificaţia urmând să stimuleze conformarea fiscală voluntară şi să asigure finanţarea trimestrială a bugetului de stat.

Bonificaţia se va utiliza exclusiv pentru finanţarea investiţiilor în construcţii, dotări, capitalizare creşterea producţiei şi formarea forţei de muncă. „Aşadar, impactul este pozitiv asupra creşterii economice şi asupra dinamicii PIB”, au mai apreciat aceştia.

Proiectul va intra mai întâi în dezbaterea Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional. AGERPRES