Prof.univ.dr.ing. Valentin Năvrăpescu, de la Universitatea de Știință și Tehnologie Politehnica București, a fost ales în funcția de președinte al Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), începând cu 1 ianuarie 2024.

La aceeași dată, mandatul conf.dr. Mădălin Bunoiu s-a încheiat, după o activitate de aproape nouă ani în structurile de conducere ale agenției.

Prof.univ.dr.ing. Valentin Năvrăpescu, noul președinte al ARACIS, a fost vicepreședinte și membru în Consiliul ARACIS din anul 2022 și are o vastă experiență în domeniul asigurării calității învățământului superior, în perioada 2015-2021 fiind Membru al Comisiei ARACIS de Experți Permanenți de Specialitate nr. 11 – Științe Inginerești II. Totodată, prof. Năvrăpescu a participat la numeroase evaluări externe în calitate de expert evaluator ARACIS și este membru al mai multor asociații naționale și internaționale, din 2023 fiind ales membru al Board-ului Asociației Europene a Instituțiilor de Învățământ Superior – EURASHE.

Din componența Biroului Executiv al Consiliului ARACIS mai fac parte:

  • univ.dr.ing. Teodor-Ioan TRAȘCĂ – vicepreședinte (Universitatea  de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara);
  • univ.dr. Nicoleta MOLDOVAN – director al Departamentului de Acreditare (Universitatea de Vest din Timișoara);
  • univ.dr.ing. Neculai Eugen SEGHEDIN – director al Departamentului de Evaluare Externă a Calității (Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași);
  • univ.dr ing. Marius PETRESCU – secretar general (Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești).

Ca urmare a concursului organizat la finalul anului 2023, Consiliul ARACIS are șase noi membri, după cum urmează:

  • univ.dr. Nicoleta-Claudia MOLDOVAN (Universitatea de Vest din Timișoara)
  • univ.dr.ing. Ioan Călin ROȘCA (Universitatea „Transilvania” din Brașov)
  • univ.dr. Daniela Lucia MUNTEAN (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș)
  • univ.dr.ing. Nicu George BÎZDOACĂ (Universitatea din Craiova)
  • univ.dr. Anca-Mirela ANDREICA (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)
  • univ.dr. Miklós BÁCS (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca)

Actuala componență a Consiliului poate fi consultată aici.

Ca urmare a intrării în vigoare a noi legii a învățământului superior, în acest mandat, noul președinte, alături de colegii din Biroul Executiv și de membrii Consiliul ARACIS, au ca prioritate revizuirea metodologiei de evaluare externă, inclusiv a standardelor și indicatorilor, precum și a ghidurilor și procedurilor specifice, în strânsă colaborare cu toate părțile interesate în domeniul învățământului superior: federațiile studențești, cadrele didactice și reprezentanții sindicatului din educație, conducerea universităților, dar și autorități publice și alte instituții și organizații. Simplificarea, sporirea impactului și relevanței proceselor de asigurare și evaluare externă a calității pe care ARACIS le desfășoară, precum și sprijinirea dezvoltării culturii calității la nivelul instituțiilor de învățământ superior sunt printre principiile care vor sta de asemenea la baza procesului de revizuire.