Forumul Oraşelor Verzi şi Asociaţia Municipiilor din România lansează Premiile Oraşelor Verzi 2023, o iniţiativă care îşi propune să recunoască şi să premieze eforturile municipalităţilor române de a deveni mai verzi şi mai sustenabile.

Conform Primăriei Braşov, care este organizatorul evenimentului Forumul Oraşelor Verzi, municipalităţile din ţară sunt încurajate să aplice în această competiţie şi să îşi împărtăşească realizările în promovarea sustenabilităţii şi protejarea mediului.

Pentru a fi eligibile, municipalităţile trebuie să fi implementat proiecte de succes care au vizat reducerea impactului negativ asupra mediului şi care au fost finalizate în cursul anului 2023.

Înscrierile pot fi depuse în perioada 24 iulie – 16 august, iar procesul de selecţie şi jurizare se va derula ulterior pentru a identifica cele mai inspiraţionale şi eficiente proiecte.

Gala de premiere va avea loc în cadrul Conferinţei de politici publice de Mediu, parte integrantă a Forumului Oraşelor Verzi, în 7 septembrie.

Categoriile pentru care se vor acorda premii sunt: transport public sustenabil – un premiu dedicat inovaţiei în domeniul transportului public ecologic, care contribuie la reducerea emisiilor de carbon şi la creşterea calităţii vieţii în oraşe; mobilitate velo – pentru recunoaşterea eforturilor pentru promovarea mobilităţii durabile şi a utilizării bicicletelor ca mijloc de transport în oraşe; economie circulară şi managementul deşeurilor – în cadrul căreia va fi premiată municipalitatea care demonstrează un angajament remarcabil în promovarea economiei circulare şi gestionarea responsabilă a deşeurilor; energie verde – pentru progrese semnificative în promovarea şi adoptarea energiei verzi şi regenerabile; planificare urbană sustenabilă – pentru implementarea cu succes a unei planificări urbane sustenabilă, luând în considerare nevoile comunităţii şi protecţia mediului, va fi recompensată în această categorie; parcuri şi păduri urbane.

„Apreciem proiectele inovatoare, sustenabile şi prietenoase cu mediul implementate la nivel local, iar scopul nostru este de a încuraja şi inspira alte municipalităţi să adopte practici similare, conducând în acest mod la o schimbare pozitivă şi de durată asupra mediului şi asupra calităţii vieţii cetăţenilor noştri. Încurajez, astfel, municipiile să-şi împărtăşească succesele prin înscrierea în competiţie, demonstrând astfel angajamentul lor ferm faţă de o dezvoltare urbană mai responsabilă şi faţă de protejarea mediului înconjurător”, a transmis preşedintele AMR, Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca.

Pentru a participa la Premiile Oraşelor Verzi, municipalităţile trebuie să completeze şi să transmită un formular de înscriere disponibil pe site-ul oficial al Forumului Oraşelor Verzi la adresa https://www.fovbv.ro/premiile-oraselor-verzi. AGERPRES