Populația rezidentă a României se reduce cu echivalentul a două orașe mici anual

Populația rezidentă a României înregistrează o reducere de 80.000 de persoane, începând din 2014, echivalentul a două orașe mici, a declarat președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei.

“La nivelul anului 2014 populația rezidentă este de sub 20 de milioane, la nivelul populației din anul 1966. Practic, mortalitatea ridicată, rata scăzută a fertilității de după 1989 au dus la această situație și peste cele două fenomene naturale avem și migrația externă care avut o influență foarte mare asupra dinamicii populației rezidente. Un lucru foarte interesant se referă la factorii care au dus la această modificare, cel puțin în orizontul de timp 1990-2014. Până în 2013 reducerea populației rezidente s-a realizat în cea mai mare parte datorită migrației externe, în jur de 70-80%. După anul 2013, diferența dintre numărul de nou-născuți și persoane decedate determină o reducere a populației rezidente. Practic, la nivelul anului 2014, avem o reducere a populației rezidente de aproape 80.000 de peroane datorită factorilor naturali. Aceasta înseamnă că avem o dispariție a două orașe de nivel mic în fiecare an”, a spus Tudorel Andrei.

Potrivit datelor prezentate de Tudorel Andrei, populația Romaniei era de 14,1 milioane persoane în 1930 și a avut un vârf în 1990, la 23,2 milioane. Acesta susține că populația se află în descreștere de la 21,7 milioane în 2002 la 19,9 milioane de locuitori în 2014. Populația devine preponderentă în mediul urban începând cu anul 1985.

Conform datelor din Anuarul demografic al României, evoluția structurii populației pe grupe mari de vârstă arată amploarea fenomenului de îmbătrânire demografică a populației: dacă în 1970 grupa de vârstă de 65 de ani și peste reprezenta 8,6% din totalul populației, în 2014 această pondere este aproape două ori mai mare (15,1%), în timp ce ponderea copiilor cu vârstă mai mică de 15 ani, care în 1970 depășea un sfert din totalul populației (25,9%), a scăzut semnificativ, la numai 14,9% în 2014. AGERPRES