Să furi idei de la o singură persoană se numeşte plagiat. Să furi de la mai multe se numeşte cercetare.