Nu sunt bani mai bine întrebuinţaţi decât aceia cu care ne-a înşelat cineva: am cumpărat minte