Dacă scriitorii nu ar citi şi dacă cititorii nu ar scrie, atunci treburile literaturii ar merge infinit mai bine