Cei care greşesc se împart în două categorii: cei care au acţionat fără să gândească şi cei care au gândit fără să acţioneze