Patria Bank va emite obligaţiuni de cinci milioane euro

Patria Bank doreşte să emită cel mult 10.000 de obligaţiuni, cu o valoare nominală unitară de 500 de euro, pe care ulterior să le listeze la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), se arată în convocatorul acţionarilor PBK pentru data de 13 august.

Titlurile, cu o valoare nominală totală maximă de cinci milioane de euro, sunt negarantate, neconvertibile şi subordonate, au o scadenţă de opt ani şi o oferă o dobândă de cel mult 6,5% pe an, ce va fi plătită semestrial.

Obligaţiunile vor fi lansate printr-un plasament privat (fără întocmirea unui prospect de ofertă), respectiv printr-o ofertă adresată (i) investitorilor calificaţi şi (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificaţi, dintr-un un stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale, informează instituţia de credit.

După încheierea cu succes a operaţiunii, titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti, Patria Bank desemnând casa de brokeraj Tradeville atât ca intermediar al ofertei cât şi al procedurii de admitere.