OTP Asset Management Romȃnia lansează două noi fonduri de investiții

OTP Asset ManagementOTP Asset Management Romȃnia anunţă lansarea a două noi fonduri de investiţii: OTP Global Mix şi OTP Euro Premium Return.

OTP Global Mix este un nou fond deschis de investiții, denominat în lei, cu alocare diversificată a activelor, în vederea dispersiei riscului și maximizării randamentelor.

OTP Euro Premium Return este un nou fond deschis de investiții, denominat în euro, cu strategii inovatoare, de Absolute-Return, ce permite eficientizarea investițiilor prin maximizarea raportului între risc și randament.

Dan Popovici, Director General, OTP Asset Management Romȃnia, a declarat: “În condițiile creșterii apetitului investitorilor pentru soluții financiare ce oferă randamente superioare produselor de economisire clasice, cele două fonduri reprezintă o oportunitate importantă de plasare a capitalului. OTP Euro Premium Return este cel de-al doilea fond din portofoliul OTP Asset Management Romȃnia cu strategie de Absolute-Return, ce permite captarea oportunităților de investiții pe o scară largă, pe diverse piețe și clase de active. OTP Global Mix este primul fond diversificat flexibil din portofoliul OTP Asset Management Romȃnia și se adresează clienților care doresc randamente pe termen lung, potențial superioare fondurilor de obligațiuni, dar care nu acceptă un risc ridicat asimilat investițiilor în fondurile de acțiuni”.

Strategia de investiții a OTP Global Mix se concentrează pe diversificarea portofoliului, activele fondului fiind investite atât în acțiuni, precum și în obligațiuni suverane, corporative și municipale, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare având active suport indici bursieri, precum și în instrumente ale pieței monetare sau depozite bancare, se mai arată în comunicat. Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de până la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/ sau instrumente ale pieței monetare.