Organizaţiile reprezentative ale sectorului pădure-lemn din România resping adoptarea în forma actuală a proiectului de Ordin de Ministru pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, informează un comunicat transmis de mai multe organizaţii din sector.

Potrivit sursei citate, organizaţiile reprezentative ale sectorului pădure-lemn din România susţin interesele, printre altele, ale proprietarilor privaţi de păduri din România, ocoalelor silvice private, inginerilor silvici, ale întregului sector economic bazat pe resursa de lemn, angajaţilor acestora şi comunităţilor locale din care aceştia fac parte.

Astfel, reprezentanţii organizaţiilor menţionate au transmis Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) poziţia fermă şi unitară în acest sens.

,,Cu titlu prealabil, am menţionat că proiectul de act normativ în discuţie încalcă normele legale privind adoptarea actelor normative, neexistând nici un studiu de impact asupra (i) bugetului de stat, (ii) destinatarilor direcţi şi indirecţi ai actului normativ, sau (iii) asupra costurilor ce vor fi impuse proprietarilor de păduri. În plus, cel mai grav viciu îl reprezintă inexistenţa unei dezbateri publice reale şi efective cu privire la acest proiect: la începutul dezbaterii din 18.08.2021, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a precizat în mod clar faptul că actul normativ a fost agreat deja de Comisia Europeană şi că nu vor putea rezulta în urma dezbaterii decât modificări minore, fără substanţă.”, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, acest aspect a fost confirmat prin însuşi faptul că, deşi întreg sectorul silvic s-a opus cu argumente de netăgăduit proiectului, „până la data prezentei nu a fost emis un punct de vedere al MMAP cu privire la modificările aduse proiectului ca urmare a acestei dezbateri.”

Unul dintre motivele principale menţionate de semnatarii scrisorii este faptul că normele s-ar aplica amenajamentelor silvice existente, cu încălcarea gravă a normelor fundamentale de drept privind aplicarea în timp a legilor.

Totodată, amenajamentele silvice pentru care s-a obţinut actul administrativ de mediu şi care au fost aprobate prin ordin de ministru au fost adoptate cu respectarea prevederilor legale naţionale.

„Codul Civil prevede în mod clar la art. 22 faptul că ‘Dispoziţiile legii noi (n.n. în cazul de faţă Normele) se aplică tuturor actelor încheiate după intrarea sa în vigoare.’Aşadar, amenajamentele silvice deja adoptate în mod valabil potrivit legii în vigoare la data adoptării acestora, pentru care a fost obţinută aprobarea din partea autorităţilor de mediu, au obţinut avizul CTAS din cadrul MMAP, şi au fost aprobate prin ordin de ministru al MMAP nu pot fi supuse niciunei modificări ca urmare a adoptării unui act normativ nou.”, se menţionează în documentul semnat de organizaţiile reprezentative ale sectorului pădure-lemn.

,,Revizuirea amenajamentului silvic prin parcurgerea din nou a procedurii de mediu se realizează pe cheltuiala şi pe timpul proprietarului, deşi acestuia nu i se poate imputa nicio culpă în cadrul procedurii de adoptare a amenajamentului silvic.
Lipsa acestei culpe rezultă fără urmă de îndoială din faptul că procedura de adoptare a amenajamentului silvic s-a finalizat cu aprobarea prin ordin a amenajamentului, emis chiar de ministrul mediului. Ar fi astfel abuziv ca proprietarii să fie nevoiţi să suporte costurile şi povara acestor demersuri rezultate dintr-un act normativ emis ulterior adoptării amenajamentului silvic”, se menționează în comunicat.

În acelaşi timp, potrivit sursei citate, revizuirea amenajamentelor va avea efecte negative din punct de vedere social şi economic în lanţ: miile de societăţi care depind de resursa de lemn din zonă nu vor mai avea acces la resursă şi nu vor mai putea lucra. Ca urmare, locurile de muncă ale salariaţilor acestor societăţi sunt puse în pericol, aprovizionarea populaţiei cu lemn de foc va fi şi ea astfel pusă în pericol iar, în final, bugetul de stat va avea şi el de suferit.

,,Nu există termene clare pentru parcurgerea procedurii de mediu şi nici consecinţe ale încălcării de către autorităţile competente a acestor termene, care să reprezinte garanţia finalizării în timp legal a procedurii. Menţionăm că amenajamente în procedura curentă de refacere decenală sunt blocate de minim 4-6 luni peste termenele legale deja, cu efecte directe în reducerea ofertei de masă lemnoasă disponibilă şi creşteri de preţuri de până la 300% pentru unele sortimente şi produse din lemn!”, mai susţin reprezentanţii organizaţiilor.

Totodată, instituirea obligativităţii de a parcurge procedura SEA în cazul suprafeţelor din afara ariilor naturale protejate de interes comunitar este abuzivă în lipsa unor criterii clare de stabilire a efectelor care sunt considerate relevante şi a criteriilor obiective pentru a stabili existenţa acestora.

Pe de altă parte, suspendarea aplicării amenajamentelor silvice ridică problema legalităţii plăţilor pentru compensaţii şi angajamentele de silvo-mediu, ceea ce înseamnă că proprietarul ar fi prejudiciat abuziv şi neîntemeiat.

,,Acestea sunt doar cele mai importante argumente pentru care noi, semnatarii acestei scrisori, nu suntem de acord cu adoptarea Proiectului în forma actuală. Pentru a expune mai în detaliu poziţiile fiecărui actor din sectorul silvic, am solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor să nu adopte Proiectul în forma actuală şi am invitat autorităţile să participe la dezbaterea pe care o vom organiza în data de 15.09.2021, detaliile locaţiei urmând a va fi transmise ulterior. Numai printr-un dialog deschis şi constructiv şi la o colaborare efectivă se va putea ajunge la o formă a Proiectului care să fie în acord cu legea, nevoile sectorului şi cerinţele europene.”, se mai precizează în document.

Potrivit sursei citate, poziţia este susţinută şi semnată de Asociaţia Administratorilor de Păduri din România (AAP)
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură – Marin Drăcea, Asociaţia Industriei de Prelucrare a Lemnului – Prolemn, Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR), Asociaţia Proprietarilor de Păduri Private – Proforest
Federaţia Proprietarilor de Păduri şi Păşuni din România – Nostra Silva, Asociaţia Firmelor de Proiectare în Silvicultură – F.P.S
Societatea Progresul Silvic – Filiala Timişoara, Comunitatea Forestierilor- Fordaq. AGERPRES