Universitatea Petru Maior Târgu MureşProrectorul ştiinţific al Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, profesor doctor inginer Liviu Moldovan, a anunţat că „Oraşul inteligent” va fi tematica centrală celei de-a 11-a ediţii a conferinţei „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România”, găzduită în perioada 6-7 octombrie de Facultatea de Inginerie a UPM.

Potrivit prorectorului, tema principală a conferinţei este „Oraşul inteligent”, cu această ocazie fiind prezentate 72 de lucrări grupate în opt secţiuni, în care vor fi abordate aspecte legate de problemele energetice ale oraşului inteligent, mobilitatea în oraşul inteligent, ingineria mecanică şi construcţiile industriale ale oraşului inteligent, procese de simulare avansată şi optimizare în cercetare, probleme de mediu, materiale avansate ale produselor inovative, tehnologii emergente, precum şi o serie de problematici conexe ale oraşului inteligent legate de educaţie, cultură, management, economie.

La conferinţă participă membri ai Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, membri ai Asociaţie Generale a Inginerilor din România, cadre didactice din universităţi, cercetători, doctoranzi şi masteranzi, specialişti din industrie.

„Evenimentul ştiinţific oferă oportunitatea unor companii multinaţionale de prestigiu precum IBM, KAM Energy S&T Romania să îşi prezinte ultimele cercetări în domeniu concretizate în produse şi servicii inovative accesibile publicului larg. Conferinţa ZASTR este susţinută şi cofinanţată de Primăria Târgu Mureş, care încurajează organizarea manifestărilor ştiinţifice şi de cercetare cu aplicabilitate practică în carul municipiului”, a afirmat Liviu Moldovan, precizând că în cadrul conferinţei Primăria Târgu Mureş îşi va prezenta strategia Smart City. AGERPRES