OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro până în 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investiţii private în sectorul energetic din România, potrivit Strategiei 2030 a companiei „Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon”, publicată pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti.
„Astăzi anunţăm Strategia noastră 2030, care va transforma OMV Petrom într-o companie energetică integrată, cu emisii reduse de carbon, aducând valoare tuturor părţilor noastre interesate. Pentru a realiza acest lucru, vom investi 11 miliarde euro până în 2030, cel mai mare plan de investiţii private în sectorul energetic din România, peste 35% fiind destinate oportunităţilor cu emisii de carbon reduse şi zero”, a declarat Christina Verchere, director general executiv al companiei.
Potrivit sursei citate, strategia este construită pe trei direcţii: tranziţia către o afacere cu emisii de carbon reduse şi zero, dezvoltarea regională a gazelor naturale şi optimizarea afacerii tradiţionale.
„Investiţia noastră de lungă durată în inovare şi în oamenii noştri, precum şi angajamentul nostru faţă de comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea vor contribui semnificativ la această transformare. Preconizăm că strategia noastră pentru 2030 va avea patru rezultate definitorii. În primul rând, va genera o creştere semnificativă a fluxurilor de trezorerie, în timp ce vom dezvolta noi afaceri, cum ar fi biocombustibilii, energia din surse regenerabile şi mobilitatea viitorului şi va testa noi tehnologii. În al doilea rând, va susţine politică noastră de dividende extrem de competitivă până în 2030, oferind acţionarilor noştri o creştere anuală de 5% – 10% a dividendului de bază şi o potenţială distribuţie de dividende speciale. În al treilea rând, va avea un impact semnificativ asupra tranziţiei către o afacere cu emisii mai reduse de carbon şi va reduce intensitatea emisiilor noastre de carbon în toate segmentele de activitate. În al patrulea rând, va consolida securitatea aprovizionării cu energie a României şi a Europei de Sud-Est, precum şi rezilienţa energetică a UE. În esenţă, vom continua să jucăm un rol fundamental în furnizarea de energie pentru România – energie mai curată, livrată într-o manieră sustenabilă”, a mai spus Verchere.
Ambiţia strategică a OMV Petrom pentru 2030 este de a fi „lider în tranziţia energetică a Europei de Sud-Est, valorificând oportunităţile din pieţele noastre emergente”, cu obiectivul de a asigura o creştere economică sustenabilă pe termen lung şi generarea de fluxuri de trezorerie ridicate, asigurând, în acelaşi timp, investiţiile şi randamente atractive pentru acţionari.
Potrivit Strategiei 2030, dorinţa OMV Petrom este de a atinge neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon din operaţiuni până în 2050. Compania va acţiona în trei domenii-cheie: decarbonizarea operaţiunilor curente, extinderea afacerilor în domeniul gazelor naturale cu emisii mai reduse de carbon, urmărirea oportunităţilor de afaceri cu emisii de carbon reduse şi zero.
„Se preconizează că intensitatea emisiilor de carbon din operaţiunile noastre va scădea cu aproximativ 30%, iar intensitatea emisiilor Scope 1-3 va scădea cu aproximativ 20% până în 2030. Ţintim o reducere a intensităţii emisiilor de metan la mai puţin de 0,2% până în 2025, în linie cu ţintele internaţionale. Ponderea gazului natural în mixul de producţie de hidrocarburi al companiei va creşte până la aproximativ 70%, ţinând cont de rolul esenţial al gazelor naturale de combustibil de tranziţie în mixul energetic din România. Creşterea producţiei proprii de gaze va sprijini, de asemenea, eforturile de decarbonizare ale ţării, dat fiind că gazul poate înlocui cărbunele în generarea de energie electrică şi poate permite integrarea capacităţilor de energie din surse regenerabile. Pentru a oferi clienţilor o gama de opţiuni de energie cu emisii reduse de carbon pe termen lung, OMV Petrom va investi în producţia de energie din surse regenerabile şi de biocombustibili”, se menţionează în document.
Astfel, compania va pune în funcţiune mai mult de 1 GW de capacitate de energie din surse regenerabile în România până în 2030. De asemenea, compania intenţionează să depăşească 15% biocombustibil din producţia totală de combustibil în 2030, cu 150.000 tone pe an etanol celulozic din paie şi 450.000 tone pe an de combustibil durabil pentru aviaţie şi motorină din surse regenerabile.
Compania anunţă că va fi dezvoltată o infrastructură de mobilitate cu emisii reduse de carbon, cu peste 500 de puncte de alimentare cu combustibili alternativi. Aceasta include cea mai mare reţea pentru vehicule electrice din regiunea operaţională a OMV Petrom până în 2030, precum şi mobilitatea GNL şi investiţiile GNC.
În a două jumătate a deceniului, compania va intensifica investiţiile pentru a profita de oportunităţile în captarea şi stocarea carbonului, precum şi în hidrogen, care se anticipează a avea o contribuţie semnificativă la decarbonizarea ţării. În acest context, portofoliul companiei va fi extins pentru a include cinci noi activităţi cu emisii de carbon reduse şi zero, care, împreună, vor reprezenta aproximativ 35% din valoarea cumulată a investiţiilor până în 2030 şi aproximativ 15% din EBIT CCA excluzând elementele speciale în 2030.
În ceea ce priveşte dezvoltarea regională a gazelor naturale, compania precizează că Neptun Deep este cel mai important proiect strategic al său, estimând că prima producţie de gaze este aşteptată aproximativ patru ani mai târziu după decizia finală de investiţie estimată pentru 2022/2023.
„Expansiunea regională a OMV Petrom în activitatea de Explorare şi Producţie până în 2030 se concentrează pe zona Mării Negre, despre care se estimează că deţine resurse semnificative. Dezvoltarea Neptun Deep este cel mai important proiect strategic al companiei. Sub rezerva deciziei finale de investiţie în 2022/2023, prima producţie de gaze e aşteptată aproximativ patru ani mai târziu. Estimarea actuală a companiei în ceea ce priveşte resursele recuperabile este de aproximativ 50 miliarde metri cubi, iar valoarea investiţiilor este de aşteptat să fie mai mică de 2 miliarde euro. Producţia la platou este estimată la aproximativ 70.000 de barili echivalent ţiţei pe zi net pentru OMV Petrom”, se arată în Strategia 2030 a OMV Petrom.
Proiectele în blocul offshore Han Asparuh din Bulgaria şi în blocul II offshore din Georgia sunt, de asemenea, aşteptate să progreseze, în timp ce va continuă explorarea regiunii extinse a Mării Negre.
„Per ansamblu, contribuţia proiectelor regionale de creştere la EBIT CCA excluzând elementele speciale este estimată la aproximativ o treime în 2030”, se menţionează în document.
De asemenea, compania va continua să valorifice modelul sau de afaceri integrat, cu accent pe valoare versus volum şi excelenţă operaţională în toate segmentele de afaceri. Astfel, ponderea totală a investiţiilor alocate activelor tradiţionale va scădea până în 2030 la aproximativ 45% de la aproape 100%, dar acestea vor continuă să aibă o contribuţie solidă la EBIT CCA excluzând elementele speciale al Grupului.
În Explorare şi Producţie, OMV Petrom îşi propune să maximizeze recuperarea economică a zăcămintelor mature şi să scadă costul de producţie la aproximativ 7 dolari pe baril echivalent ţiţei până în 2030. Până în 2025, producţia de hidrocarburi este de aşteptat să scadă marginal cu 3%, excluzând vânzările de active calculat că o rată anuală compusă, reflectând eforturile de a limita declinul natural. Ulterior, producţia este de aşteptat să crească la peste 160.000 barili echivalent ţiţei pe zi în 2030, cu peste 50% mai mare decât în 2025, datorită volumelor de gaze naturale din Neptun Deep.
În Rafinare şi Marketing, rată medie de utilizare a rafinăriei este de aşteptat să fie peste 95%.
„Compania se îndreaptă către o activitate de rafinare sustenabilă prin proiecte de biocombustibili avansaţi şi explorează oportunităţi cu valoare adăugată, inclusiv o creştere a capacităţii de producţie de aromatice. În activitatea de retail, ambiţia noastră pe termen lung este să ne menţinem poziţia actuală de lider în România prin strategia cu două mărci comerciale. Compania se pregăteşte pentru mobilitatea viitorului, care se aşteaptă să fie mai inteligentă, activată digital, cu staţii de servicii oferind experienţe mai personalizate şi soluţii în timp util clienţilor”, subliniază reprezentanţii OMV Petrom.
În Gaze şi Energie, compania aspiră să devină furnizorul preferat pentru clienţi în tranziţia lor energetică, crescând în acelaşi timp dincolo de gazele naturale din producţie proprie şi extinzându-şi prezenţa pe piaţă, inclusiv la nivel regional. Acestea se vor traduce în vânzări totale de gaze de aproximativ 70 TWh până în 2030. De asemenea, în activitatea de energie electrică, investiţiile în energie din surse regenerabile vor duce la o creştere a vânzărilor de energie verde la mai mult de 20% din vânzările totale de energie electrică până la sfârşitul deceniului.
Ţintele financiare pentru 2030 includ generarea robustă de numerar, EBIT CCA excluzând elementele speciale de peste două ori mai mare în 2030 faţă de 2020, precum şi o creştere progresivă a ROACE CCA excluzând elementele speciale la peste 12% în 2030.
„Disciplina capitalului la nivel de proiect se bazează pe o guvernanţă puternică, monitorizarea intermediară a proiectelor şi evaluările post-investiţie. Ratele noastre interne de rentabilitate pentru proiectele tradiţionale şi regionale de creştere în domeniul gazelor naturale sunt de peste 12%, în timp ce pentru tranziţia energetică ne propunem să atingem rată interna de rentabilitate fără efect de levier de peste 9%”, se arată în strategie.
În privinţa dividendelor, Strategia 2030 a OMV Petrom permite un angajament mai ferm privind creşterea dividendului, respectiv o creştere a dividendului de bază pe acţiune cu 5% – 10% pe an în medie până în 2030. Într-un mediu de piaţă favorabil şi la discreţia conducerii, ar putea fi distribuite şi dividende speciale, cu condiţia că planurile de investiţii să fie finanţate.
Dividendele totale sunt estimate să reprezinte aproximativ 40% din fluxurile de trezorerie din activităţile de exploatare ale companiei din 2022-2030 în scenariul de bază privind preţurile.
„Compania se angajează să asigure acţionarilor o rentabilitate competitivă pe perioada ciclului de afaceri, inclusiv prin plata unui dividend crescător, în concordanţă cu performanţa financiară şi necesarul de investiţii, având în vedere soliditatea financiară pe termen lung a companiei”, spun reprezentanţii OMV Petrom.
OMV Petrom OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 53 milioane bep în 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 787 benzinării, la sfârşitul lunii septembrie 2021, sub două branduri, OMV şi Petrom.
OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,6% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 7%, iar 21,4% se tranzacţionează liber la Bursă de Valori Bucureşti şi la Bursă de Valori Londra.
OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de aproximativ 32 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005-2020. În perioada 2007-2020, compania a alocat aproximativ 72 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom şi-a anunţat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informaţiilor financiare referitoare la schimbările climatice) privind riscurile şi oportunităţile asociate schimbărilor climatice. AGERPRES