Bursa de Valori Bucureşti a aprobat admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată a obligaţiunilor subordonate, negarantate, neconvertibile, denominate în euro emise de Patria Bank, prima zi de tranzacţionare fiind 15 decembrie, conform unui raport al băncii publicat pe site-ul BVB.
Obligaţiunile au o dobândă fixă de 6,50% pe an, scadenţa în 5 octombrie 2028 şi o valoare nominală totală de 8,187 milioane euro.
Obligaţiunile au fost emise în cadrul plasamentului privat desfăşurat în perioada 28-30 septembrie 2020.
„Prin Decizia nr. 1429 din data de 4 decembrie 2020 Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Prospectul întocmit în vederea Admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a Obligaţiunilor subordonate, negarantate şi neconvertibile, denominate în euro, emise de Patria Bank SA (emisiunea PBK28E). Prima zi de tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a Obligaţiunilor este 15 decembrie 2020, simbolul de tranzacţionare fiind PBK28E”, se menţionează în raport. AGEPRES