Camera de comert si Registrul ComertuluiCamera Deputaţilor a aprobat un nou proiect de act normativ care prevede noi obligaţii pentru societăţile comerciale în ceea ce priveşte înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), acestea urmând să primească un nou cod unic de identificare, numit identificator unic la nivel european, astfel încât oricine dintr-un alt stat membru accesează baza de date să poată obţine informaţii.

Proiectul de act normativ, după ce statele membre vor fi transpus directiva europeană în legislaţia lor – în registrele centrale din statele membre, ar urma să intre în vigoare la data de 7 iulie, după ce va fi fost promulgat de preşedintele României şi publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit proiectului, Registrul central al comerţului (ţinut de ONRC) şi registrele comerţului ţinute de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale urmează să fie incluse într-un sistem european în care vor fi cuprinse registrele comerţului din statele membre ale UE, respectiv sistemul de interconectare a registrelor comerţului.

Pentru ca persoanele fizice şi juridice înregistrate în registrele comerţului din România să poată fi identificate în sistemul european, vor primi un nou cod de identificare, numit identificatorul unic la nivel european (EUID).

“Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerţului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice şi juridice înre­gistrate în registrul comerţului vor avea şi un identificator unic la nivel european (EUID), care include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv şi, dacă este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei”, se arată în document.

Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligaţia menţionării acestora la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective, aşa cum şi persoanele juridice cu sediul principal în străinătate care deschid sucursale în România trebuie să ceară înregistrarea acestora la oficiul registrului comerţului de la sediul fiecărei sucursale.

Dizolvarea, lichidarea sau insolvenţa se înregistrează gratuit

Oficiul registrului comerţului primeşte, prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului, informaţiile şi documentele privind deschiderea şi încetarea oricărei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolvenţă a persoanei juridice din statul membru al Uniunii Europene, precum şi privind radierea acesteia din registru, în vederea înregistrării din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, în registrul comerţului, în care sunt înregistrate la sucursalele des­chise de aceasta.

Toate aceste informaţii sunt transmise gratuit de ONRC în cazul persoanelor juridice înregistrate în România şi care au înfiinţate sucursale în alte state membre ale Uniunii Europene, în vederea înregistrării acestor date în registrul comerţului.

“În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comer­ţului radiază, din oficiu, cu titlu gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informaţiile şi docu­mentele potrivit prevederilor alin. (5)”, se arată în document.

Firmele care nu depun situaţiile financiare anuale vor fi dizolvate

Proiectul de “lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului” enumeră şi situaţiile în care poate fi pronunţată dizolvarea unei societăţi, printre acestea aflându-se şi cazul în care firma nu depune situaţiile financiare anuale.

Astfel, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a ONRC, tribunalul va putea pronunţa dizolvarea societăţii în cazurile în care: a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni; b) acţionarii/asociaţii au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reşedinţa cunoscută; c) nu mai sunt îndeplinite condiţiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social ori transferului dreptului de folosinţă sau proprietate asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social; d) a încetat activitatea societăţii sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inacti­vitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în re­gistrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii în registrul comerţului; e) societatea nu şi-a completat capitalul social, în condiţiile legii; f) societatea nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publi­ce, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare; g) societatea nu şi-a depus la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, declaraţia că nu a desfăşurat activitate de la constituire, dacă perioada de întârziere depăşeşte 60 de zile lucrătoare.

Lista societăţilor pentru care ONRC urmează să formuleze acţiuni de dizolvare se afişează pe pagina sa de Internet sau pe portalul de servicii online cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.