Nextebank ar putea prelua Banca Comercială Carpatica

SONY DSCDirectoratul Băncii Comerciale Carpatica a acceptat de la Nextebank o ofertă neangajantă şi condiţionată prin care aceasta îşi exprimă interesul neangajant de a subscrie acţiuni emise de BCC în anumite condiţii, potrivit unui raport remis Bursei de Valori Bucureşti.

Conform sursei citate, acest lucru a avut loc după ce directoratul BCC a transmis Nextebank o invitaţie de a subscrie acţiunile BCC rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferinţă, în cadrul procesului de implementare a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Băncii Comerciale Carpatica privind majorarea capitalului social.

Astfel, directoratul BCC a primit de la Nextebank o ofertă neangajantă şi condiţionată prin care Nextebank îşi exprimă interesul neangajant de a subscrie acţiuni emise de BCC, dar a pus unele condiţii.

“Realizarea de către Nextebank a unui due diligence asupra BCC pentru perioada 31.05.2014 – 31.12.2015, urmând ca procedurile de due diligence să fie finalizate până la data de 22.01.2016, sub condiţia ca informaţiile solicitate să fie disponibilizate în timp util”, este prima dintre condiţiile menţionate în raport.

De asemenea, se solicită acordarea unei exclusivităţi în favoarea Nextebank până la data de 26 ianuarie 2016, în sensul în care BCC nu va întreprinde măsuri active de identificare a altor investitori. În cazul în care investitori interesaţi în a investi în acţiunile noi emise de BCC contactează directoratul BCC, aceştia vor avea posibilitatea să realizeze proceduri de due diligence şi/sau să formuleze o ofertă fermă şi angajantă de a subscrie acţiuni noi, caz în care Nextebank va avea un drept de prim refuz.

“Astfel, Nextebank va avea dreptul de a subscrie cu prioritate şi în condiţii legale, prevăzute în hotărârea privind majorarea capitalului social, un număr de acţiuni noi cel puţin egal cu numărul de acţiuni pentru care investitorul interesat care a contactat directoratul BCC a formulat o ofertă fermă şi angajantă; în cazul în care Nextebank nu îşi exercită dreptul de prim refuz, acţiunile noi vor putea fi plasate către investitorul interesat care a contactat directoratul BCC. Nerespectarea obligaţiei de exclusivitate şi/sau a obligaţiei de a implementa subscrierea fermă a Nextebank va atrage obligarea BCC la plata unor penalităţi”, se arată în document.

O altă condiţie prevede că, până la expirarea perioadei de exclusivitate, BCC îşi va desfăşura activitatea în cursul normal al acesteia, “consistent cu practica din ultimele 12 luni, şi se va abţine de la orice acţiuni care ar putea afecta negativ în mod semnificativ valoarea BCC”. Potrivit raportului, o eventuală investiţie a Nextebank în noi acţiuni BCC este condiţionată inclusiv de obţinerea aprobărilor/autorizărilor impuse de lege.

Nextebank are dreptul de a renunţa oricând şi fără vreo motivare la intenţia neangajantă de a subscrie, potrivit documentului. “În data de 4.01.2016, directoratul Băncii Carpatica a acceptat oferta neangajantă şi condiţionată a Nextebank”, se mai spune în raport. AGERPRES