Ministerul Energiei estimează că va încasa în acest an 1,073 miliarde de lei din implementarea strategiilor de privatizare la societăţile Rompetrol Rafinare şi Electrocentrale Bucureşti, potrivit notei de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de privatizare derulate de minister.

Alte informaţii importante care apar în documentul menţionat se referă la suma de 2,5 milioane de lei care va merge către expertul care va recruta managerii profesionişti pentru companiile de stat, dar şi la faptul că producătorul de energie Complexul Energetic Oltenia se pregăteşte de listarea la bursă.

„În bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare s-au prevăzut: venituri totale în sumă de 1.073.133 mii lei, din care 1.073.065 mii lei constituite din implementarea prevederilor strategiilor de privatizare la societăţile Rompetrol Rafinare S.A. şi Electrocentrale Bucureşti, precum şi 68 mii lei reprezentând venituri din vânzarea caietelor de sarcini – dosare de prezentare”, se arată în document.

Statul român mai deţine la Rompetrol Rafinare, prin Ministerul Energiei, un pachet de 44,69% din acţiuni.

Totodată, în acelaşi document se mai arată că statul va obţine în acest an 1,5 miliarde de lei sub formă de dividende de la companiile care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Energiei.

În nota de fundamentare se mai precizează că o sumă de 15,4 milioane de lei va merge către plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor.

Cheltuielile pentru rapoarte de evaluare realizate în procesul de privatizare şi post privatizare, pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi alte asemenea cheltuieli sunt estimate tot la 15,4 milioane de lei.

În plus, costurile pe care le implică derularea unor proceduri de insolvenţă ori dizolvare voluntară şi lichidare a societăţilor se vor ridica la circa 5,2 milioane de lei. O sumă de 20,8 milioane de lei va fi folosită pentru majorarea capitalului social al unor societăţi.

Ministerul Energiei a prevăzut şi suma de 2,5 milioane de lei pentru serviciile contractate cu un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Acelaşi document mai prevede că principalele societăţi la care urmează să se implementeze prevederile OUG nr. 109/2011 sunt: Compania Naţională a Uraniului, Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica, Societatea Electrocentrale Grup, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară (RATEN) Mioveni, Societatea Uzina Termoelectrică Midia, Societatea Electrocentrale Constanţa, Societatea Complexul Energetic Hunedoara, Societatea Naţională Nuclearelectrica , S.N. Închideri Mine Valea Jiului, Societatea CONPET, fiind necesară demararea unei noi proceduri de recrutare şi selectare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

„Ţinând cont şi de faptul că multe din societăţile la care Ministerul Energiei este acţionar majoritar sunt fie admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate (cazul Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. listată la Bursa de Valori Bucureşti), fie în curs de pregătire a listării (cazul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A.), este necesară implementarea principiilor guvernanţei corporative”, mai scriu reprezentanţii Ministerului Energiei.

Subiectul listării la bursă a CE Oltenia a mai fost discutat în ultimii ani, însă fără finalitate, întrucât au fost întâmpinate probleme la procesul de inventariere a rezervelor de cărbune. Cât despre listarea Hidroelectrica, noul ministru, Anton Anton, a declarat în urmă cu o zi că nu ştie ce se va întâmpla.

Mai departe, documentul Ministerului Energiei vorbeşte despre suma de 3,5 milioane de lei care va fi alocată pentru cheltuieli legate de elaborarea de strategii, studii şi sinteze referitoare la evoluţia şi ajustarea structurală a industriei energetice. AGERPRES