Ministerul Economiei vrea să acorde ajutoare de stat pentru achiziţia de vehicule utilitare uşoare şi camioane

camioaneÎntreprinderilor mici şi mijlocii vor beneficia, în acest an, de un nou program de finanţare, prin care Executivul le va acorda ajutoare de stat în valoare totală de aproape 61 milioane de lei. Proiectul de procedură pentru implementarea schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, precum si criteriile de selecţie au fost lansate în dezbatere publică și pot fi consultate pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale din cadrul Ministerului Economiei.

Din bugetul total pentru 2016 de 60,89 milioane de lei (peste 13 milioane de euro), statul vrea să finanţeze 244 de microîntreprinderi şi IMM, printr-o Alocaţie Financiară Nerambursabilă de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar, contribuţia proprie a societăţii fiind de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Pentru a putea accesa acest program, firmele trebuie să respecte câteva criterii de performanță precum: să aibă o vechime de cel mult cinci ani, să nu înregistreze datorii la stat, să reinvestească anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începand cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile, să angajeze până la depunerea decontului minimum 2 salariaţi pe perioada nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi, să menţină numărul de salariaţi existenţi timp de cel puţin trei ani, şi să nu depăşească plafonul de minim de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare.

Potrivit programului, există 13 clase de active care pot primi finanţare, printre care se numără autoutilitarele din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G şi a vehiculelor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimiș.