Ministerul Culturii propune scoaterea obligativităţii studiilor de specialitate la concursul pentru manageri ai instituţiilor de cultură

teatruMinisterul Culturii propune scoaterea obligativităţii studiilor de specialitate şi creşterea notei de admitere la concursul pentru manageri ai instituţiilor publice de cultură, se arată în nota de fundamentare a unei ordonanţe publicate pe site-ul ministerului.

Demersul normativ are ca obiect de reglementare modificarea literei c) a articolului 3 din OUG nr. 189/2008, în sensul extinderii condiţiilor de studiu obligatorii pentru persoanele care participă la concursurile de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură. Totodată, se are în vedere modificarea literei d) a articolului 3, în sensul stabilirii unui minimum de trei ani experienţă în domeniul de activitate al instituţiei, cu excepţia aşezămintelor culturale de la nivel comunal, dovedite cu contract individual de muncă, contract de comandă, precum şi cu orice alte contracte prevăzute de lege. Potrivit legislaţiei actuale, managerul unei instituţii publice de cultură trebuie să fie licenţiat în domeniul de activitate al respectivei instituţii.

În nota de fundamentare se menţionează că, din cauza acestor prevederi, “au fost generate blocaje şi litigii cu privire la condiţiile de studii ce trebuie îndeplinite de către persoanele care îşi depun dosarul de concurs pentru ocuparea postului de manager al unei instituţii publice de cultură“. “Având în vedere reforma învăţământului românesc şi adaptarea acestuia la cerinţele europene semnate prin tratatul de la Bologna, la care România a aderat încă din 1999, studiile de licenţă oferă o pregătire iniţială şi nu completă pentru pregătirea profesională a absolvenţilor, aprofundarea şi specializarea acestora făcându-se prin cursurile universitare de masterat, respectiv de doctorat”, arată documentul publicat pe site-ul Ministerului Culturii. “Considerăm că nu poate fi restrâns dreptul persoanelor cu pregătire superioară diplomei de licenţă sau al celor din diverse domenii de a participa la concursurile de proiecte de management pentru instituţiile publice de cultură, textul articolului în speţă limitând în forma actuală accesul doar pentru absolvenţii de studii de licenţă în domeniul de activitate al instituţiei, neţinând cont de evoluţia societăţii educaţionale româneşti”, se precizează în nota de fundamentare.

Astfel, “se propune modificarea prevederilor referitoare la condiţiile de studii, în sensul stabilirii faptului că potenţialii candidaţi trebuie să aibă studii universitare de licenţă, de masterat sau de doctorat absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, de master, de doctorat în domeniul ştiinţelor umaniste şi artei sau în domeniul de activitate al instituţiei”.

Directoarea Teatrului Nottara, Marinela Ţepuş, propune, într-o scrisoare deschisă, schimbarea legislaţiei potrivit căreia managerii de instituţii publice de cultură trebuie să aibă, în mod obligatoriu, studii de specialitate. Propunerea a fost publicată pe pagina oficială de Facebook a ministrului Culturii, Vlad Alexandrescu. “Vă rog să-mi permiteţi să vă supun atenţiei câteva chestiuni legate de aplicarea Legii nr.185/2014 privind aprobarea OUG cu nr.68/2013 pentru modificarea şi completarea OUG cu nr.189/2008, privind managementul instituţiilor publice de cultură: În conformitate cu prevederile art. 3, punctul c) din legea sus menţionată, condiţia de studii necesară înscrierii la concursul de manager este ‘absolvirea de studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei’, fără a se face vreo precizare cu privire la aceste ‘diplome echivalente'”, spune Marinela Ţepuş.

Astfel, arată ea, “în acest context, orice persoană care a absolvit, cu diplomă de licenţă, trei ani ai unei facultăţi de teatru, după sistemul de învăţământ Bologna, poate da concurs pentru a obţine un post de manager al unei instituţii teatrale”. ”În schimb, o persoană care a absolvit oricare altă facultate de profil umanist şi care, ulterior, a obţinut un masterat sau un doctorat în domeniul de specialitate nu se poate înscrie la concurs. Prin urmare, niciun filolog, sociolog, psiholog etc., cu studii post-universitare în domeniul de specialitate şi cu o activitate oricât de prestigioasă în acest domeniu, nu poate deveni managerul unei instituţii teatrale”, precizează directoarea Teatrului Nottara.

Potrivit Marinelei Ţepuş, în această situaţie ar fi Marina Constantinescu – filolog, critic de teatru, cu o activitate de câteva decenii, director al mai multor ediţii ale prestigiosului Festival Naţional de Teatru, cronicar dramatic şi realizator TV; Mircea Morariu – filolog, membru în numeroase jurii UNITER; Oltiţa Cîntec – critic de teatru, autor al unor monografii teatrale şi cărţi de teatru, director artistic al Teatrului Luceafărul din Iaşi; Horia Gârbea – filolog, recunoscut dramaturg şi Matei Vişniec – recunoscut dramaturg pe plan internaţional. AGERPRES