Modificări importante privind legislația muncii au apărut în ultima perioadă, printre acestea numărându-se și mai multe drepturi pentru angajați, după cum a explicat Mihai Popa, Avocat asociat coordonator adjunct, Mușat și Asociații, în cadrul celei mai recente ediții a Dezbaterii Profesionale CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, desfășurate online, pe 27 aprilie. Tema discuțiilor a fost ”Piața muncii, între deficit și înnoirea legislației”.

Modificările introduse

Avocatul a prezentat succint modificările care au fost aduce legislației muncii, prin Legea 283/2022: ”Actul normativ de modificare a urmărit transpunerea a două directive ale Uniunii Europene, respectiv Directiva 1152 din 2019 privin transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, și directiva 1158 din 2019, privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și abrogarea directivei 18 din 2010. Sunt introduse drepturi noi pentru angajați: dreptul la concediul de îngrijitor, dreptul de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o urgență familială, dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant mai favorabil, dar doar dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de minim 6 luni la același angajator.”

Timpul de muncă

Potrivit avocatului Popa, mai sunt aduse modificări cu privire la timpul de muncă, cum ar fi programul de muncă individualizat, flexibil etc.; modificări aduse cu privire la interdicțiile privind concedierea, mențiuni cu privire la concediul paternal, modificări cu privire la comunicarea departamentului intern între angajați – legea introduce posibilitatea informării angajaților cu privire la prevederile Regulamentului Intern, inclusiv pe suport electronic.

Tot ca element de noutate apare obligația angajatorului de informare a candidatului cu privire la elementele contractului de muncă: drepturi și condiții privind formarea profesională oferită de către angajator, suportarea de către angajator a asigurării private de sănătate, condiții de plată sau compensare a orelor suplimentare etc.

Legat de perioada de probă, se introduce o interdicție cu privire la stabilirea unei noi perioade de probă.

***

Înregistrarea întâlnirii „Piața muncii, între deficit și înnoirea legislației”, poate fi urmărită integral, AICI.

Reuniunile CLCC

Întâlnirea digitală a fost organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării, for ce reunește aproximativ 2.000 de companii, care consideră că libertatea economică, cea a comerţului și a comunicării sunt fundamentale, într-o societate democratică. Acesta susține și apără interesele membrilor săi în relație cu terți, sprijină schimburile de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale și promovarea concurenței loiale.