Luna februarie a adus o uşoară revenire în industrie

După patru luni de scădere continuă, activitatea în industrie s-a înviorat în luna februarie. Potrivit Barometrului lunar al industriei românești, realizat de Realizat de IRSOP & SNSPA Facultatea de Management, indicatorii pentru volumul producţiei şi pentru comenzile noi au crescut de la 44 de puncte în ianuarie, la 55 în februarie. Practic, industria pare să fi ieşit din zona de contracţie (sub 50 de puncte) şi a intrat în zona de creştere (peste 50 de puncte). Dar indicatorul pentru volumul producţiei (55) rămâne sub media ultimelor 16 luni (56 de puncte).

Datele detaliate arată însă că revenirea este fragilă şi semnifică mai degrabă o stabilizare a activităţii, decât o creştere reală. Faţă de luna ianuarie, în februarie a scăzut semnificativ numărul firmelor care semnalează declinul comenzilor, a volumului de producţie şi a volumului comenzilor aflate în lucru, dar nu a crescut numărul firmelor care raportează creşteri la aceşti indicatori.

În schimb, a crescut numărul firmelor unde activitatea a rămas constantă. Se poate spune că activitatea din industrie s-a redresat mai mult pe seama stabilizării şi a reducerii numărului de firme care raportau pierderi, decât pe seama creşterii numărului de firme care o duc bine. Rezultatul net este unul pozitiv, dar cu rezerve şi incertitudini.

Totuşi vedem şi alte semnale încurajatoare. De exemplu, în februarie, numărul firmelor care raportează creşteri la comenzi noi în general, la volumul producţiei, la export şi import şi chiar la cheltuieli de capital, este mai mare decât numărul firmelor care semnalează scăderi. În ianuarie era invers, numărul firmelor care raportau scăderi era mai mare decât numărul celor care aveau creşteri.

Un salt al comenzilor noi, chiar şi la o parte din firme, înseamnă o producţie mai mare în lunile care vin şi o întărire a contribuţiei activităţii industriale la creşterea economică generală aflată în curs.

Se observă şi o uşoară îmbunătăţire a costurilor de producţie, probabil pe fondul ieftinirii unor materii prime şi a distribuirii costurilor pe un volum ceva mai mare al producţiei. În orice caz, indexul pentru nivelul costurilor a înregistrat valoarea cea mai mică din ultimele 16 luni (54 de puncte).

industrie_februarie

Perspective

Aşteptările managerilor faţă de ce va fi în următoarele 6 luni sunt mai rezervate decât în ianuarie. Indicatorul global de încredere în activitatea viitoare (media aşteptărilor privind volumul comenzilor, producţia şi preţurile încasate de firme) a coborât de la 68 de puncte în ianuarie la 64 în februarie.

De regulă aşteptările sunt influenţate de nivelul cererii. Dacă cererea e slabă, managerii sunt mai puţin optimişti, pentru că ştiu că în lunile viitoare vor vinde mai puţin şi vor încasa mai puţin, în condiţiile în care preţurile vor rămâne relativ neschimbate.

În concluzie, activitatea în industrie rămâne dificilă, dar cu unele semne de uşoară redresare posibilă în lunile următoare.