O analiză de Aida CHIVU, HR Director Up România

 

În dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase cele 3 noțiuni: de feedback, de siguranță psihologică și de eficiență la locul de muncă se interconectează.

Feedback-ul ajută întotdeauna și are ca scop creșterea profesională a angajaților. Dacă este pozitiv și constructiv este cu atât mai util, deoarece vine cu informații specifice menite să eficientizeze rezultatele și comportamentele.

Prin intermediul feedback-ului, pot fi conștientizate punctele tari, dar și cele care necesită a fi îmbunătățite.

Feedback-ul are ca beneficii identificarea sau dezvoltarea unor noi abilități, iar rezultatul se reflectă atât în creșterea performanței individuale, cât și a echipei.

Siguranța psihologică reprezintă un climat în care există încredere, respect, în care oamenii își împărtășesc idei, în care emit opinii fără teama unor consecințe negative.

Într-un climat în care membrii echipei se simt în siguranță la locul de muncă, se implică cu mai multă ușurință în activitatea lor, aspect care contribuie la rezolvarea diverselor situații, la colaborarea în proiecte și la o implicare mai mare în demersurile cu colegii, dar și cu clienții, furnizorii și colaboratorii lor. De asemenea, inovația și creativitatea sunt stimulate și se creează premisele, dar și contextul pentru explorarea unor noi metode de rezolvare a situațiilor.

Câteva indicii care arată existența siguranței psihologice sunt: comunicarea este deschisă, onestă și se promovează libertatea de exprimare, există învățare continuă, empatie și colaborare eficientă între colegi.

Feedback-ul și siguranța psihologică contribuie semnificativ asupra eficienței angajaților și a organizației în ansamblu. Îndeplinirea activităților într-un mod rapid, corect echivalează cu ceea ce în organizații se numește eficiență la locul de muncă.

Pentru a asigura desfășurarea activității în condiții de eficiență, productivitate, randament, performanță, este de preferat ca rolurile să întrunească cerințe precum: claritatea, coerența, compatibilitatea rolului cu calitățile angajatului.

Importanța celor 3 elemente: feedback-ul, siguranța psihologică și eficiența la locul de muncă este uriașă deoarece contribuie la dezvoltarea angajaților, la creșterea performanțelor și la stimularea inovației.