mmm_bucuresti_2016_1Manageri de spitale din București și județele din regiunea de sud a țării au participat la cea de-a doua Conferinţă Regională de Management Medical Modern cu tema “Calitate în Managementul Sanitar din România”, eveniment organizat de Oameni și Companii în parteneriat cu Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS).

Au mai fost prezenți reprezentanţi ai aparatului decizional din domeniul sănătăţii şi ai asociaţiilor şi societăţilor conexe; manageri, directori medicali, directori economici din cadrul spitalelor publice; reprezentamţi ai DSP-urilor, CAS-urilor, CMJ-urilor, SJA-urilor, CJ-urilor şi primăriilor; medici de familie şi medici specialişti.

Președintele ANMCS, Vasile Cepoi, a insistat pe respectarea standardelor de acreditare a spitalelor. În opinia sa, spitalul va trebui să stabilească un curs de dezvoltare planificat, susţinut de guvernanţa spitalului, concordant cu cererea şi oferta de servicii de sănătate, obiectivele politicilor de sănătate şi susţinut de existenţa reală şi potenţială a resurselor necesare.

Structura organizatorică a spitalului trebuie răspundă nevoilor de sănătate ale comunităţii şi să asigure derularea optimă a tuturor proceselor de acordarea a asistenţei şi îngrijirilor medicale pentru stimularea și dezvoltarea acelor servicii care sunt necesare rezolvării problemelor de sănătate ale pacienţilor care se adresează spitalului, pentru patologii a căror incidenţă asigură dezvoltarea unei experienţe care să crescă nivelul de competenţă a echipelor medicale.

În ceea ce privește managementul resurselor umane, trebuie asigurată nevoia de profesionişti conform nivelului de competenţă şi de complexitate a proceselor de asistenţă medicală şi îngrijiri de sănătate desfăşurate în spital. Președintele ANMCS a pus accent pe recrutarea de personal, pe motivarea personalului, astfel încât să determine o îmbunătăţire continuă a performanţelor în pas cu cele mai bune practici în domeniu.

O atenție sporită trebuie acordată sistemului informațional. O comunicare eficace şi eficientă internă şi externă presupune construirea unei baze de date completă validată, funcţională, flexibilă, adaptabilă nevoilor, cu fluxuri informaţionale convergente, care să asigure relaţiile eficace între diferitele structuri, utilzând cel mai bun suport de înregistrare, transmitere şi stocare în condiţii de siguranţă şi securitate.

Managementul riscului are două componente:

  • o componentă a managementului organizaţional, care stimuleză dezvotalrea sistemuluide control intern-managerial, adaptat specificului activităţilor de acoradare a serviciilor de sănătate, dar asigură şi managementul riscurilor asociate activităților, mediului de îngrijire și situațiilor excepționale cu caracter nemedical
  • o componentă a riscurilor asociate serviciilor de sănătate care va fi tratată la referinţa privind managementul clinic.

În ceea ce privește managementul clinic, acest lucru presupune preluarea în îngrijire a pacieților (asumarea pacienților), de către spital și se face conform nevoilor și resureselor disponibile ale spitalului.

Vasile Cepoi recomandă evitarea preluării în îngrijire, în regim de spitalizare continuă, de zi sau ambulator, a unor pacienți, ale căror probleme de sănătate depășesc nivelul de competență al spitalului, fie prin lipsa calificării sau experienței echipei medicale, fie prin insuficiența resurselor tehnico-materiale. Se urmăreşte să se determine, atât din partea echipei de management, cât și din partea profesioniștilor, un comportament responsabil în luarea deciziei de preluare în îngrijire a unui pacient.

Spitalul trebuie să-și definească nivelul de competență în funcție de resursele umane, tehnico-materiale și financiare disponibile și să identifice categoriile de pacienți care nu pot fi preluați și tipurile de intervenți care nu se pot efectua și pentru care, fie există protocoale/contracte de colaborare cu alte unități sanitare, fie pacienții sunt orientați din start, în urma triajului efectuat, către alte unități sanitare.

Intervenția președintelui Vasile Cepoi, dar și a altor specialiști din cadrul ANMCS, a suscitat interesul participanților. Toți cei implicați în actul medical doresc să ofere pacienților, dar și personalului medical, condiții optime. Marea problemă rămâne în continuare lipsa finanțării, la care se adaugă condițiile din spitale, care, nu sunt toate la nivelul pe care și l-ar dori și managerii și pacienții. Sesiunile de informare vor continua, următoarea conferință regională fiind programată la Cluj-Napoca. (Cora MUNTEAN)

mmm_bucuresti_2016_2