Asimilarea şi antrenarea unor noi abilităţi şi competenţe necesită instruire pe parcursul unei perioade de timp între două săptămâni şi cinci luni, în cazul unuia din doi angajaţi, pentru ca acesta să se poată adapta la schimbările actuale de pe piaţa muncii, sunt de părere reprezentanţii INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate.

În viziunea organizaţiei non-guvernamentale, investiţia în capitalul uman este obligatorie pentru guvernele, companiile, şcolile şi angajaţii care îşi doresc să rămână competitivi pe piaţa muncii. Sistemul de educaţie are mare nevoie să se alinieze la cerinţele economiei viitorului, astfel încât să furnizeze competenţele necesare noilor profesii.

“Apar noi oportunităţi de carieră în cea de-a patra revoluţie industrială: Revoluţia Digitală 4.0. Consecinţele se văd rapid în modul în care învăţăm, muncim, trăim, prin digitalizare, dematerializare, demonetizare şi democratizare, tendinţe care explică actualele salturi disruptive ale omenirii. Noutatea acestei ediţii constă în accentul pus pe nevoia umanizării dezvoltării digitale, etica noilor tehnologii, rolul educaţiei digitale inteligente încă din primii ani de şcoală, nevoia alimentării curiozităţii şi inovaţiei copiilor noştri în laboratoare educaţionale digitale inteligente – Smart Lab -, rolul consilierii vocaţionale şi pregătirii pentru un interviu, pentru viaţă, prin practică şi mentorat. A treia ediţie a Ghidului Meseriilor Viitorului arată cum omenirea se îndreaptă acum cu paşi repezi către puterea fuziunii nucleare, a calculatoarelor cuantum şi către reţeaua creierelor, al cincilea val tehnologic, care trece de la internet la brain net”, declară Andreea Paul, coordonatoarea proiectului şi preşedintele organizaţiei neguvernamentale INACO.

Potrivit unui comunicat al organizaţiei, şcoala online întâmpină încă multe dificultăţi pentru toţi participanţii la actul de educaţie – elevi, profesori şi părinţi, iar conexiunile nu funcţionează la parametri optimi, reţelele aglomerate se blochează deseori, predarea informaţiei în sistem online este dificilă.

“Programa şcolară are nevoie de o revizuire majoră care să aibă în vedere includerea de noi materii şi ajustarea celor existente, astfel încât să formeze noile competenţe necesare pentru viitoarea piaţă a muncii, radical diferită de cea de acum. Cea de-a treia ediţie a Ghidului Meseriilor Viitorului, lansată de INACO – Iniţiativa pentru Competitivitate, suplineşte ceea ce şcoala nu reuşeşte încă să facă, respectiv să ghideze elevii şi profesorii în noul peisaj al profesiilor viitorului, multe dintre acestea nefiind astăzi pe piaţa muncii. Elevii, profesorii şi părinţii, dar şi cei interesaţi de reorientare profesională, află de la trainerii şi autorii Ghidului Meseriilor Viitorului care sunt abilităţile-cheie şi aptitudinile necesare angajatului pe piaţa muncii de mâine, profilul de personalitate şi calificarea necesare pentru câteva dintre profesiile viitorului, precum şi companii româneşti unde pot practica noile tehnologii”, consideră reprezentanţii comunităţii INACO.

Până în prezent, prin intermediul acestui proiect au fost instruiţi peste 3.000 de elevi din instituţiile de învăţământ preuniversitar din sectorul 3, în cadrul unor webinarii care sunt încă în desfăşurare până la finalul lunii noiembrie.