O analiză de Conf. univ. dr. Dana-Maria Boldeanu

În peisajul dinamic al educației în afaceri, integrarea managementului de proiect în programele de MBA a devenit tot mai indispensabilă. Pe măsură ce mediul de business evoluează, abilitatea de a naviga prin proiecte complexe a apărut ca o competență cheie pentru liderii din diverse domenii de activitate. Mediul de afaceri este caracterizat de incertitudine, iar proiectele trebuie adesea să graviteze ca răspuns la provocări neprevăzute.

În primul rând, managementul de proiect echipează cursanții la un program MBA cu un set de abilități practice care sunt direct aplicabile în domeniul profesional. În mediul de afaceri contemporan, în care proiectele sunt elementele de bază ale succesului organizațional, competența în metodologiile de management al proiectelor este un atu valoros. Cursanții de la MBA, adesea lideri aspiranți, trebuie să înțeleagă cum să inițieze, să planifice, să execute, să urmărească și să închidă proiecte în mod eficient. Aceste abilități nu numai că le sporesc capacitatea de a conduce proiecte, dar contribuie și la eficacitatea lor în roluri manageriale în care monitorizarea proiectelor reprezintă un grup de procese extrem de important.

Mai mult, managementul de proiect promovează o viziune holistică a operațiunilor de afaceri. Programele de MBA oferă în mod tradițional o înțelegere largă a diferitelor funcții de afaceri. Cu toate acestea, studiul managementului de proiect adaugă un strat de profunzime prin accentuarea integrării acestor funcții într-un context de proiect. Cursanții învață sau aprofundează să vadă proiectele ca eforturi cu mai multe fațete care necesită coordonare între departamente, optimizare a resurselor și comunicare eficientă. Această perspectivă integrată este esențială în pregătirea viitorilor lideri de afaceri pentru a aborda provocările interconectate furnizate de diverse corporații.

De asemenea, studiul managementului de proiect cultivă calități esențiale de leadership. Managementul de succes al proiectelor nu se referă doar la implementarea metodologiilor, dar necesită un management eficient pentru a ghida echipele către obiective comune. Cursanții vor fi expuși principiilor managementului de proiect, vor învață cum să inspire și să motiveze membrii echipei, fără să aibă un levier ierarhic asupra acestora, să rezolve conflicte și să ia decizii strategice sub presiune. Aceste abilități de conducere sunt transferabile în diferite scenarii de afaceri, pregătind absolvenții pentru cerințele rolurilor de conducere.

Includerea managementului de proiect în programele de MBA se aliniază cu așteptările și cerințele industriei. Angajatorii caută din ce în ce mai mult candidați cu un mix de abilități manageriale și de management de proiect. Absolvenții de MBA care au o bază solidă în managementul proiectelor sunt mai bine poziționați pentru a satisface aceste așteptări, făcându-i mai competitivi pe piața muncii. Studierea managementului de proiect într-un program de MBA este esențială, deoarece echipează cursanții cu abilități de a planifica, executa și monitoriza proiecte complexe în care aceștia sunt implicați în activitatea lor curentă. Aceste cunoștințe sunt valoroase în lumea afacerilor, unde managementul eficient al proiectelor asigură implementarea cu succes a strategiilor, livrarea la timp a produselor și utilizarea eficientă a resurselor.

Competențele și abilitățile de management de proiect oferă un avantaj oricărei părți interesate, dar în special pentru managerii actuali și viitori, oferindu-le oportunitatea unui management eficient al afacerii lor. Participanții la cursul “Management de proiect (Project Management)” din cadrul programului INDE MBA, oferit de Bucharest Business School din cadrul Academiei de Studii Economice din București, vor avea oportunitatea să aprofundeze conceptele generale de management de proiect și să exploreze metodologiile cele mai utilizate (waterfall, agile sau hibrid) pentru a înțelege modul în care teoria și practica lucrează împreună pentru a iniția, planifica, executa, monitoriza și închide un proiect real. Studiile de caz de management de proiect vor plasa cursanții  în poziția de manager de proiect, sponsor, client, precum și alte părți interesate pentru a înțelege tipologia părților interesate, precum și a rolurilor și responsabilităților existente într-un proiect. Cursanții vor dezvolta abilități de soluționare a problemelor prin gestionarea diferitelor tipuri de proiecte implicând diferite arii de cunoaștere (managementul integrării, managementul planificării, managementul costurilor, managementul calității, managementul resurselor, managementul comunicării, managementul riscurilor, managementul achizițiilor, managementul părților interesate, etc.)

Echipa de predare este formată din cadre didactice cu experiență teoretică și practică în managementul de proiect, alături de specialiști din domeniu. Împreună oferim cursanților cunoștințe de management al proiectelor pe diverse domenii de activitate (domeniul IT, cercetare-dezvoltare, bancar, asigurări, agricultură, etc.) cu exemple concrete, studii de caz, posibilitatea de a participa la discuții și dezbateri, facilități extinse și moderne precum utilizarea unor instrumente software care simulează gestiunea unui proiect virtual realizând astfel o aliniere și cu instrumentele oferite de partenerul nostru francez Universitatea CNAM (Le Conservatoire national des arts et métiers). Prin acest concept educațional cursanții au posibilitatea să lucreze în echipă și să joace rolul unui manager de proiect, contribuind în acest fel la dezvoltarea abilităților acestora de a gestiona proiecte într-un mod cât mai eficient și de a fi echipați pentru cerințele rolurilor de conducere. Prin studiile de management de proiect, cursanții își dezvoltă capacitatea de a evalua riscurile, de a identifica oportunitățile și de a ajusta planurile de proiect în consecință.

Absolvenții din anii anteriori ai programului INDE MBA au înțeles importanța unei discipline de Project Management prin perspectiva faptului că îi echipează pe manageri cu abilități practice care sunt direct aplicabile situațiilor de afaceri din lumea reală. Managerul  își îmbunătățește capacitatea de a fi un lider, de a gestiona resursele tot mai limitate, de a lua decizii informate și de a alinia proiectele cu strategiile organizaționale, toate acestea fiind cruciale pentru succesul în rolurile manageriale.

Nu în ultimul rând, dacă ne referim la trendul tot mai actual legat de perspectiva integrării foarte rapide a tehnologiilor bazate pe inteligență artificială (AI) inclusiv la nivelul managementului proiect, ar fi interesant de menționat următoarele aspecte:

  • Ca urmare a unui studiu global anualrealizat în 2023 de Institutul PMI referitor la managementul de proiect a rezultat că AI a avut deja impact asupra execuției proiectelor și asupra rolului managerului de proiect semnalând că 21% din respondenți utilizează în mod curent instrumente AI în sarcinile de management de proiect.
  • Se recomandă ca profesioniștii în domeniul managementului de proiect să evalueze unde ar putea să înceapă, sau să continue, să adopte instrumente GenAI (inteligentă artificială generativă) în activitatea lor de zi cu zi pentru automatizare a sarcinilor administrative în moduri fără riscuri, identificând astfel beneficiile și generând astfel mai timp de alocat pentru îmbunătățirea abilităților interpersonale (comunicare,rezolvarea problemelor; conștientizare, etc.)

În concluzie, integrarea Managementului de proiect în programele MBA este un răspuns strategic la cerințele tot mai evoluate ale lumii afacerilor prin furnizarea unor abilități practice, a unei perspective globale de afaceri, a unor calități de lider, adaptabilitate și aliniere la cerințele de educație solicitate de piață. Pe măsură ce programele de MBA continuă să se perfecționeze pentru a face față provocărilor unui mediu de afaceri dinamic, includerea managementului de proiect iese în evidență ca un element cheie în transformarea versatilă a liderilor de afaceri de mâine.