IGSU avertizează că proprietarii construcțiilor au obligația să solicite și să obțină avizul de securitate la incendiu înainte de începerea lucrărilor

santierProprietarii sau beneficiarii de construcții au obligația să solicite și să obțină avizul de securitate la incendiu înainte de începerea lucrărilor de execuție la construcțiile noi, de modificare a celor existente și/sau la schimbarea destinației acestora, avizul fiind emis de inspectoratele pentru situații de urgență după verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor stipulate în documentațiile tehnice de proiectare.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), proprietarul ori beneficiarul construcției deține obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu înainte de punerea în funcțiune a clădirilor ori spațiilor amenajate în clădiri, document prin intermediul căruia se certifică îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

“Potrivit legii, autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punct de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale (securitate la incendiu)”, se arată în comunicat.

Atât eliberarea avizului, cât și a autorizației de securitate la incendiu se realizează de către inspectoratele pentru situații de urgență fără a fi percepute solicitanților taxe în acest sens.

În urma verificărilor efectuate de specialiștii în domeniul preventiv în cursul anului 2014 au fost constatate 20.345 încălcări ale legislației pe linia apărării împotriva incendiilor, 4.846 dintre acestea fiind remediate în timpul acțiunilor de control. În urma acestora, au fost aplicate 12.269 sancțiuni contravenționale din care 582 amenzi în cuantum de 602.050 lei și 11.687 avertismente. AGERPRES