Integrare Economică Europeană

Investiții publice: Proiecte europene comune (RO – MD)

Rolul administrației publice ca motor de dezvoltare.

Video Debate, Ediția 6

18 mai 2021, by Zoom, ora 14.00 – 15.00

CONTEXT

Programul ”Integrare Economică Europeană” continuă în 2021, în același format de dezbateri profesionale care aduc împreună reprezentanți din România și Republica Moldova pentru un schimb de bune practici în cadrul unei agende cu tematică din economie, sănătate, bună guvernanță și fiscalitate. 

Prima întâlnire din 2021 este dedicată rolului investițiilor publice în dezvoltarea comunităților și identificării de proiecte transfrontaliere comune care ar putea contribui la creșterea statelor din estul Europei. 

Tematica acestei ediții urmărește dezbaterea următoarelor teme:

  • Rolul investițiilor publice în dezvoltarea comunităților 
  • Oportunitățile proiectelor transfrontaliere comune
  • Politici publice pentru o dezvoltare pe termen mediu și lung
  • Perspectivele pentru anii viitori și identificarea zonelor cheie care au nevoie de finanțare 

Program dezvoltat de