Guvernul a aprobat, printr-o ordonanţă, prorogarea unor termene în domeniul urbanismului şi al construcţiilor. Potrivit unui comunicat al Guvernului, măsura a fost luată pentru evitarea riscului de blocare a investiţiilor, prin suspendarea efectelor prevederilor referitoare la elaborarea regulamentelor privind certificarea şi organizarea cursurilor de formare profesională pentru verificatori de proiecte, experţi tehnici, auditori energetici, diriginţi de şantier şi responsabili cu execuţia, conform cu ceea ce s-a convenit în procesul de consultare publică şi urmează să se definitiveze în procedura parlamentară.

„Se prorogă până la data de 31 decembrie 2026 termenul prevăzut la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; de asemenea, se prorogă până la data de 31 decembrie 2024 termenul prevăzut la art. II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Prin prorogarea termenului privitor la prelungirea planurilor urbanistice generale, se va evita suspendarea efectelor reglementărilor urbanistice care respectă dinamica economică şi socială şi regimul juridic şi pot fi încă aplicate până la finalizarea procesului de actualizare a documentaţiilor de urbanism referitoare la întreaga unitate administrativ teritorială. Măsurile vor avea un impact pozitiv asupra pieţei construcţiilor, astfel încât să nu fie afectat negativ mediul investiţional”, se arată în comunicat.

Reformarea cadrului normativ din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor reprezintă o prioritate asumată prin Programul de guvernare şi prin PNRR, se aminteşte în comunicat.

Elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de urbanism care se finanţează prin PNRR începând cu 2022 pentru cele 467 de unităţi administrativ teritoriale au ca termen de finalizare 2026, a menţionat Guvernul. AGERPRES