O soluție pentru a acoperi deficitul de personal din domenii precum HoReCa, retail, logistică este angajarea cetățenilor Non-UE. Contractul poate fi încheiat pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă, iar permisul de muncă va avea o valabilitate de un an, urmând să fie prelungit înainte de expirarea termenului.

Vestea bună este că Guvernul a aprobat recent suplimentarea numărului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România în anul 2021 cu încă 25.000.

Ioana Dobre, Consultancy Manager în cadrul BIA HR, companie de consultanta resurse umane, îți spune care sunt etapele de angajare a cetățenilor străini Non-UE și ce documente trebuie să pregătești pentru a-i putea avea colegi.

Etapele angajării cetățenilor Non-UE:

 1. Obținerea avizului de muncă pentru lucrător permanent;
 2. Obținerea vizei de lungă ședere de tip D/AM pentru angajarea în muncă;
 3. Obținerea permisului unic de ședere în scop de angajare.
 4. Cum obții avizul de muncă pentru angajarea cetățenilor Non-UE. Documente necesare:
 • Cerere motivată.
 • Dovada împuternicirii legale a angajatorului.
 • Certificatul de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comerțului.
 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind falimentul.
 • Certificat de atestare fiscală emis de administrația financiară în a cărei rază teritorială își are sediul social angajatorul;
 • Adeverința eliberată de Agenția pentru ocuparea Forței de Muncă din raza teritorială unde își are sediul social angajatorul cu privire la forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator.
 • Fișa postului
 • Organigrama angajatorului – În organigramă trebuie să apară atât posturile ocupate, cât și posturile vacante cu sublinierea postului vacant pe care dorești să angajezi un cetățean străin.
 • Dovada publicării anunțului de angajare în ziar
 • Oferta fermă de angajare;
 • Copia procesului-verbal întocmit în urma selecției realizate pentru ocuparea postului vacant din care trebuie să rezulte că străinul în cauză îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiența în activitate, prevăzute de legislația în materie pentru ocuparea locului de muncă;
 • CV cetățean străin – acest document trebuie să conțină și declarația străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a putea fi încadrat în muncă și are cunoștințe minime de limba română sau o limbă de circulație internațională.
 • Două fotografii ale străinului de tip 3X4.
 • Scrisori de recomandare de la foștii angajatori – dacă este cazul.
 • Cazier judiciar al străinului (din tara de domiciliu sau de resedinta);
 • Cazier judiciar al angajatorului.
 • Copia pașaportului cetățeanului străin

 

Citiți articolul integral pe platforma Comunității de Resurse Umane, GlobalHRManager.ro