Furnizorii de comunicaţii nu mai pot încheia cu utilizatorii contracte cu o durată iniţială mai mare de 24 de luni

telefoane mobileFurnizorii de comunicaţii au obligaţia să le pună la dispoziţie utilizatorilor de servicii de telefonie, internet sau televiziune din România oferte cu o perioadă minimă contractuală de cel mult 12 luni, utilizatorii având de asemenea dreptul de a beneficia de o perioadă contractuală iniţială de maximum 24 de luni, potrivit Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Potrivit prevederilor legale, furnizorii de servicii de telefonie, internet şi televiziune pot stabili o perioadă contractuală minimă, denumită şi perioadă contractuală iniţială, în cazul contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice.

La rândul lor, utilizatorii sunt protejaţi de legislaţia din România prin stabilirea a două praguri pentru perioada contractuală minimă – de 12, respectiv 24 de luni – perioadă în care nu pot rezilia contractul fără plata unor taxe. Unii furnizori le oferă utilizatorilor opţiunea de a încheia un contract pe perioadă nedeterminată, la preţuri standard (fără beneficii sau reduceri), avantajul fiind că acest contract poate fi reziliat oricând, fără plata unor penalităţi.

Prin urmare, furnizorii de comunicaţii din România nu pot încheia cu utilizatorii contracte cu o durată iniţială mai mare de 24 de luni. În cazul persoanelor juridice, durata contractuală minimă se stabileşte prin negociere şi poate depăşi 24 de luni. Totuşi, persoanele juridice pot solicita aplicarea regimului de consumator, respectiv oferirea posibilităţii încheierii unui contract pentru o perioadă contractuală minimă de până la 24 de luni.

Perioada contractuală minimă nu trebuie confundată cu durata totală a contractului. Astfel, după expirarea perioadei contractuale minime, contractul se va derula în continuare pe o perioadă nedeterminată sau se va prelungi succesiv cu perioade egale cu perioada contractuală minimă, în funcţie de prevederile concrete ale contractului, dacă abonaţii nu solicită încetarea acestuia. În această situaţie, renunţarea la contract se face fără plata unor penalităţi asociate perioadei minime contractuale, pentru că durata minimă iniţială a expirat, potrivit ANCOM.

Utilizatorii care doresc rezilierea unui contract de servicii de comunicaţii electronice trebuie să verifice dacă a expirat perioada minimă a contractului, iar, în caz contrar, care sunt sumele pe care ar trebui să le plătească pentru încetarea contractului. Acest lucru este valabil şi pentru persoanele care doresc să-şi porteze numărul de telefon, având în vedere că prin depunerea unei cereri de portare solicită automat şi încetarea contractului cu furnizorul din reţeaua căruia vor să plece.