Fonduri de peste 8,8 milioane de euro pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol

Fondurile europene și naționale disponibile, în 2015, pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol depășesc 8,8 milioane de euro, iar alocările totale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 -2020 pentru întreaga perioada de programare se ridică la 35,2 de milioane de euro, potrivit datelor publicate pe site-ului Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Sumele sunt disponibile pe submăsura 4.2a “Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” care se încadrează în măsura 4 “Investiții în active fizice” din PNDR. Această submăsură contribuie la domeniul de intervenție (DI) 3A ‘Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari’ printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, a grupurilor de producători și organizațiilor interprofesionale. De asemenea, submăsura are și domeniul DI 6A “Facilitarea diversificării”, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă.

Potrivit Ghidul Solicitantului pentru submăsura 4.2, varianta consultativă, contribuția publică totală aferentă sesiunii anuale 2015 (compusă din contribuția Guvernului României și contribuția Uniunii Europene) este pe DI 3A de 3,522 milioane de euro în 2015, iar alocarea pe perioada 2014-2020 de 14,09 milioane de euro, în timp ce pe DI 6A, alocarea din acest an se ridică la 5,28 milioane de euro, iar pentru 2014-2020 la 21,13 milioane de euro.

Încadrarea cererilor de finanțare se va face pe cele două domenii de intervenție 3A, respectiv 6A. Astfel, pe DI 3A, vor fi încadrate investițiile individuale și/sau colective care conduc la dezvoltarea și modernizarea unor capacități de procesare și de comercializare a produselor agricole, respectarea standardelor comunitare, incluzând tehnologii moderne, inovații și idei noi, precum și facilități pentru creșterea eficienței și productivității întreprinderilor și a valorii adăugate a produselor agricole, investiții privind facilități de depozitare și ambalare, sisteme de management al calității, sisteme prietenoase cu mediul, etichetare, promovare și marketing în cadrul lanțurilor alimentare; investiții pentru modernizarea și extinderea sistemelor de colectare și condiționare, coroborate cu activități de marketing și cu creșterea calității produselor.

Potrivit Ghidului, pe DI 6A vor fi încadrate investiții care vor contribui la crearea de noi unități de procesare a produselor agricole locale și promovarea lanțurilor scurte de aprovizionare, acțiuni ce vor avea ca efect direct crearea de locuri de muncă contribuind astfel la promovarea ocupării forței de muncă.

În cadrul acestei sub-măsuri sprijinul se acordă întreprinderilor pentru investiții corporale și necorporale pentru procesarea fructelor și marketingul produselor din fructe pentru: modernizarea și crearea de unități de procesare și comercializare; introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice; creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; îmbunătățirea controlului intern al calității; creșterea numărului de locuri de muncă; scăderea consumului de energie și a emisiilor de GES.

De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare, pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deșeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe aceste măsuri sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale, societatea în nume colectiv (SNC), societate în comandită simplă (SCS), societatea pe acțiuni (SA), societatea în comandită pe acțiuni ( SCA), societatea cu răspundere limitată (SRL), cooperativele agricole, societăți cooperative agricole și grupurile de producători. AGERPRES