Fiscul nu-ți mai poate refuza deducerea TVA din cauza partenerilor de afaceri incorecți

O analiza de Av. Marius Coltuc, Fondator al Casei de avocatura Coltuc

coltuc_mariusLa finalul lunii octombrie, într-o hotărâre dată în Cauza C‑277/14, apărută ca urmare a unui litigiu între o societate poloneză şi Cameră Fiscală din oraşul Lodz, CJUE a decis că autoritățile fiscale nu pot refuza dreptul de deducere al TVA pentru motivul că emitentul facturii nu mai dispune de o autorizație de întreprinzător individual și că, în consecință, nu mai are dreptul de a‑și utiliza numărul de înregistrare fiscală atunci când această factură cuprinde toate informațiile prevăzute.

Ţinând cont că hotărârea CJUE vizează toate statele membre ale Uniunii Europene (UE), aceasta nu face decât să clarifice faptul că autoritățile fiscale nu pot cere contribuabilului să facă verificări care, în mod obiectiv, nu pot fi făcute de acesta, verificările fiind în sarcina autorităților fiscale. Cu alte cuvinte, este obligaţia administrației fiscale care a constatat fraude sau neregularități comise de persoana care a emis factura să stabilească, în raport cu elemente obiective și fără a solicita din partea destinatarului facturii verificări a căror sarcină nu îi revine, că respectivul destinatar știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într‑o fraudă privind TVA‑ul.

În prezent, Codul fiscal prevede sancţionarea celor care fac afaceri cu firme declarate inactive. Ar trebui schimbat cadrul legislativ?

În momentul de față, Codul fiscal stabilește măsuri sancționatorii pentru contribuabilii care fac afaceri cu firmele declarate inactive. Astfel, firmele care desfășoară operațiuni cu contribuabili declarați inactivi riscă să nu le fie luate în considerare tranzacțiile de către Fisc și chiar să nu beneficieze de dreptul de deducere a TVA.

Conform normelor legale, firmele inactive trebuie trecute într-un registru public, disponibil pe site-ul Fiscului, în care fiecare să își poată verifica partenerii de afaceri pentru a se asigura ca aceștia sunt activi și că o colaborare cu ei nu comportă riscuri în privința nedeductibilității cheltuielilor.